دو سال قبل وزارت ارتباطات مصوبه ای را مبنی بر محدودیت ارایه اینترنت بهشرکت های اینترنتی ابلاغ کرد که در همان زمان با مخالفت بسیاری از کاربرانو انتقاد کارشناسان روبه رو شد.
مسوولان وزارت ارتباطات در طی این دو سال ضمن دفاع از این مصوبه سرعتاینترنت را برای کاربران اینترنت ایران کافی عنوان کردند و حتی عبدالمجیدریاضی معاون فناوری اطلاعات وزیر ادعا کرد که سرعت 56 کیلوبیت برای دانلودکتاب توسط دانشجویان کافی است.
به فاصله کوتاهی پس از این اقدام مسوولان وزارت ارتباطات که از غیرعملی بودن این دستور مطلع شده بودند تلویحا به شرکت ها اجازه دادند کهپهنای باند بالاتر از 128 کیلوبیت را نیز به کاربران خانگی ارایه دهند.
اخیرا که مسولان وزارت ارتباطات موضوع تاثیر سرعت اینترنت و توسعهشاخص های مخابراتی را مورد درک قرار داده اند در سخنرانی ها و مصاحبه هایخود عملا موضوع محدودیت اینترنت پرسرعت را به خارج از اراده این وزارتخانهنسبت داده و حتی به نوعی خود را مخالف آن نشان دادند.
حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اظهارات شرکتهایارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) که مدعی محدودیت در ارائه پهنایباند هستند از برداشته شدن محدودیتهای پهنای باند در کشور خبر داد.
محمد سلیمانی در خصوص محدودیت پهنای باند 128 کیلو بیت گفت: "اینمحدودیت بر داشته شده است و شرکتها می توانند پهنای باندهایی که از سویمشتریان درخواست می شود، ارائه دهند. ضمن اینکه به طور کامل به تعهدات خوددر این زمینه عمل کنند."
وی اضافه کرد: "شرکتهایی که در این زمینه مشکل دارند می توانند با این وزارتخانه مراجعه کنند."

وی در پاسخ به این سوال که شرکتهای PAP مجاز به ارائه پهنای باند بیش از128 کیلو بیت هستند یا خیر، اظهار داشت: "این شرکتها می توانند درخواستهایخود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه دهند تا تقاضاها بررسیشود."

منبع: آی تی ایران