[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


این کتاب از بنیاد نهج البلاغه است و به موضوعاتی از قبیل :

-انگیزه دوری از گناه

-زندگی دنیوی دلیل زندگی اخروی

-درخلوت هم از گناه بپرهیزید

-رابطه عقل و گفتار

-جامعیت قرآن

- و .... می پردازد.