[]روی عنوان کتاب کلیک کنید : -----) [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


این کتاب از مرحوم محمد دشتی است که به تشریح امور نظامی و دفاعی حضرت علی (ع) می پردازد.