کنفرانس مجازی با هندزفری
بهتازگی سیستمی با نام iDect Z10i ساخته شده است که می تواند امکان برقراریکنفرانس ها به صورت بیسیم و از راه دور را فراهم کند.این دستگاه به گونهای ساخته شده است که بر اساس فناوری بیسیم به شرکت کنندگان در کنفرانسامکان می دهد به مدت 10 ساعت به صورت بیسیم و از راه دور با یکدیگر گفتوگو کنند.دستگاه جدید که بسیار ارزان است و با قیمت 99/69 پوند در بازارفروخته می شود بسیار کارآمد بوده و تاکنون نمونه آن تولید نشده است.سیستمدیجیتالی iDect Z10i که در اصل یک گوشی تلفن بیسیم محسوب می شود و امکانبرقراری تماس را فراهم می کند به صورت دایره ای و بسیار سبک طراحی شدهاست.این گوشی به مدیران شرکت امکان می دهد به جای صحبت مستقیم باکارمندان، به صورت بیسیم با همه آنها در ارتباط باشند. سیستم بیسیم iDectZ10i هم اکنون در بازارهای آمریکا و اروپا فروخته می شود.