عینک مخصوص تاریکی های مطلقکارشناسانبر اساس فناوری IR موفق به ساخت عینک های الکترونیکی هوشمندی شده اند کهبه شما امکان می دهد در تاریک ترین فضاها، مسیر درست را در مقابل خود پیداکنید.این عینک هوشمند که EyeClops Night Vision Goggles گرفته است، اینامکان را فراهم می کند در فضای کاملاً تاریک و بدون هر گونه روشنایی تافاصله 50 فوتی خود را به طور واضح مشاهده کنید.عینک دیجیتالی EyeClopsبرای تامین انرژی مورد نیاز خود به باتری های قابل شارژ AA مجهز شده که بهکمک پنج عدد از این باتری ها، تا چندین ساعت به فعالیت خود ادامه میدهد.این عینک 90 دلار قیمت دارد و در حالی که به تازگی وارد بازارهایآمریکا شده، استقبال قابل ملاحظه مردم را پیش رو داشته است.شرکتتولیدکننده عینک های هوشمند EyeClops اعلام کرده است نسخه آتی این محصولرا به گونه ای طراحی خواهد کرد که امکان تماشای فضای پشت موانع نظیر دیوارنیز فراهم شود.