مجموعه تلويزيوني «غيرمحرمانه» به كارگرداني«مسعود رسام» از اواخر مهرماه جمعهها ساعت 23 از شبكه تهران پخش مي شود.«امير پروين حسيني» كه تهيه كنندگي مجموعه تلويزيوني «غير محرمانه» را برعهده دارد در گفتوگو با فارس گفت: درحال حاضر تمام قسمتهاي سريال آمادهشده و «فريدون جامه بزرگي» و «فرهاد اديب مهر» تدوين سريال را به پايانبردهاند.
وي افزود: موسيقي مجموعه نيز توسط «محمد محمد علي» ساخته شده و سريال از هفته آينده در 14 قسمت روي آنتن شبكه تهران خواهد رفت.
بنابر اين گزارش، مجموعه تلويزيوني غيرمحرمانه در 14قسمت 45 دقيقهاي درگروه فيلم و سريال شبكه تهران با حضور بازيگراني چون يوسف تيموري، فريبانادري، سحر ولدبيگي، رضا توكلي، مهران رجبي، فلور نظري، ندا مقصودي، عباسمحجوب و... ساخته شده است.
داستان اين سريال درباره يك افسر بازنشسته راهنمايي و رانندگي است، اوخودرويي را طراحي ميكند كه دستورهاي غيرقانوني رانندهاش را اجرا نميكندو فقط براساس قوانين رفتار ميكند، اين امر باعث ميشود صاحبان خودرو، آنرا بفروشند و...
نويسنده سريال رضا مقصودي است كه در هر قسمت داستان يكي از شخصيتها كه صاحب اين خودروي عجيب است را نقل ميكند.
اين سريال از حالوهواي كمدي و طنز برخوردار است. تصويربرداري اين سريالاز اواسط فروردين آغاز و تا اواخر تيرماه به طول انجاميد و كليهلوكيشنهاي آن در تهران بوده است.
ديگر عوامل اين برنامه بدين شرح است:
طراح صحنه: حسن روحپروري، مدير توليد: محمدرضا نجفي، صدابردار: سعيداحمدي، تصويربرداران: امير قربانخاني و سهيل نوروزي، مدير برنامهريزي،عليرضا سبزواري، عكاس: سميه جعفري و تهيهكننده و كارگردان مجموعه سيداميرپروين حسيني و مسعود رسام هستند.


ksabz