این مدار الکترونیکی در واقع همان کیلومتر شمار روی ماشین های خودمان است با این تفاوت که مدار مزبور فاصله را بر حسب میل یا مایل میسنجد. فاصله طی شده را با تعداد دوری که هر چرخ میزند میتوان سنجید.هر دور کامل به وسیله یک آهنربای کوچک که به پر های چرخ متصل میشود احساس میشود. آهنربا یک تیغه رتا که در فاصله مناسبی در جلوی پره های چرخ جلو سوار شده است به کار می اندازند . کلید s1 همین کلید است.
هر نوبت که آهنربا از کنار کلید عبور میکند ان را یک لحظه میبند.و در نتیجه تایمر های 555 یعنی ای سی های 4 a و b به کار می افتند.
اساس کار مدار را شمارنده ها انجام میدهند. ولتاژ تغذیه یک باتری 9 ولتی هست.جریان مصرفی مدار 130 میلی آمپر است. در حالت خاموش جریان مصرفی 30 میلی امپر است.
[align=center][/align]

مدار مزبور می تواند تا 99.9 مایل را اندازه گیری کند. تمام قطعات این مدار در بازار موجود و ارزان قیمت هستند.

نویسنده : سامان

علم الکترونیک