خبرگزاري فارس: سوني به زودي مدل جديدي از دستگاه كتاب خوان الكترونيك خود را با امكانات لمسي ارائه خواهد كرد.
به گزارش فارس به نقل از تي جي ديلي، اين دستگاه رقيبي جدي براي دستگاهKindle شركت آمازون محسوب مي شود كه براي بارگذاري و مطالعه نسخه هايديجيتال كتب مختلف طراحي و روانه بازار شده است.
اين دستگاه نسبت به مدل قبلي اندكي كوچك تر بوده، اما وزن آن مقداريبيشتر است. سوني با استفاده از فناوري موسوم به E-Ink امكان صدور برخيفرامين را با استفاده از نمايشگر اين دستگاه امكان پذير كرده است. دقتنمايشگر اين دستگاه 170dpi بوده و شارژ باتري آن براي مطالعه حدودا 7500صفحه كتاب كافي است.
PRS-700 حدود 400 دلار قيمت دارد 100 دلار بيش از مدل قبلي ايندستگاه موسوم به PRS-505 است. اين دستگاه تا يك ماه و نيم ديگر روانهبازار خواهد شد.