در این تاپیک در خصوص نبرد هوایی با woe بحث و بررسی می شود.