آیا می دانید آبی که در آن شنا می کنید چگونه ضد عفونی شده است ؟

ضدعفونی نامناسب آب استخرها می تواند عوارض نامطلوبی همچون بیماری های پوست، چشم و… را در پی داشته باشد . به همین علت دقت فراوانی برای انتخاب روشمناسب ضدعفونی مورد نیاز است .

با توجه به اینکه کشور ما کشوری درحال توسعه به شمار می آید ، مؤثرترین عامل در انتخاب قیمت است . در حالیکهسلامت محیط زیست وانسان ها نزد ما بهای بیشتری دارد .گندزدایی

گندزداییاز بین بردن یا غیر فعال کردن ترکیب های بیماری زا است جهت جلوگیری ازگسترش بیماری های که در آب به وجود می آیند . گندزدایی نباید با استرلیزهکردن که گرفتن حیات از جریان آب است اشتباه گرفته شود.

روش های گندزدایی

1) ازناسیون

2) اشعه ماوراء بنفش

3) کلرزنی (Chlorination)ازنایسون(3O)

رایجترین روش برای تولید ازن تخلیه الکتریکی است . گندزدایی با ازن از طریقچند واکنش ساده که سرانجام به تولید آب و اکسیژن می انجامد ، صورت می گیرد. ازن در تخریب باکتری ها و ویروس ها از کلر مؤثرتر است ونیاز به زمان کمی( 10 تا 30 دقیقه ) دارد . در گندزدایی با ازن هیچ احتمالی برای رشددوباره ارگانیسم های میکروبی وجود ندارد . از معایب این روش می توان بهاین موارد اشاره کرد که مقدار کم آن برای غیر فعال کردن مؤثر نیست و نسبتبه کلر نیازمند تجهیزات و تکنولوژی بالاتری است . ازن سوزش آور و بعضاًسمی است و هزینه بسیار بالایی دارد .

ازناسیون دهها سال است که در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد ، در حالیکه حداقل استفاده را در آمریکا و آسیا دارد .اشعه ماوراء بنفش

گندزداییبه وسیله اشعه فرابنفش ( که به وسیله تخلیه الکتریکی از طریق بخار جیوهتولید می شود ) یک فرایند فیزیکی است . اشعه فرابنفش به درون ماده ژنتیکیساختاری مانند DNA نفوذ کرده و با گسستن رشته های آن از تکثیرشان جلوگیریمی کند .

مزایای این روش این است که :

این روش یک فرایند فیزیکی است که بر فرایندهای شیمیایی ارجعیت دارد . زیرا خطرات نگهداری و حمل ونقل مواد شیمیایی سمی را ندارد .

این اشعه مزه و رنگ آب را تغییر نمی دهد و اثر رسوبی باقی نمی گذارد.

سیستم نیاز به تعمیرات قابل توجه ندارد.

ازمعایب این سیستم غیر قابل استفاده بودن در اب های کرد ، عدم تأثیر گذاریدوز کم روی برخی از میکروب ها و غیر فعال شدن توسط جامدات معلق است .کلرزنی

معمولترین ضدعفونی کننده مورد استفاده در استخرها کلر است . کلر گازی سنگین وبه رنگ سبز مایل به زرد است . کلر مورد استفاده در استخرها به چهار صورتمایع ، گاز(2Cl) ، جامد (کلسیم هیپوکلریت) و محلول ( سدیم هیپوکلریت ) است.

کلسیم هیپوکلریت

این ماده به صورت دانه دانه و یا قرصمانند است و 65% آن را کلر آزاد تشکیل می دهد . این ماده نسبتاً ارزان استو برای پمپ های تزریق قابل مخلوط شدن با محلول هاست .

معایب این ماده این است که :

تثبیت نشده است واگر در جاهای سرپوشیده استفاده نشود ، قدرتش را از دست می دهد .

کاملاً حل نمی شود.

pH را افزایش می دهد .

شدیداً واکنش پذیر است و ممکن است باعث آتش سوزی شود .

سدیم هیپوکلریت (NaOCl)

محلولیشفاف و زرد رنگ است و در حالت رقیق شده به عنوان سفید کننده خانگی استفادهمی شود و 12- 15 % کلر آزاد را تأمین می کند . مزایای این ماده ارزان بودنآن ، عدم نیاز به حلال و بر جای نگذاشتن ته ماده است .

از معایب این ماده این است که پر حجم و سنگین است ، تثبیت نشده است و سریع قدرت خود را از دست می دهد و موجب افزایش pH می شود .

TCCA

کلرآزاد بسیاری از مشتقات کلر در صورت قرار گرفتن در معرض نور خورشید به سرعتپراکنده می شود ، از این رو می توان از تثبیت کننده هایی همچون سیانوریکاسید استفاده کرد . TCCA از جمله ترکیباتی است که در ساختار خود این تثبیتکننده را دارد و کلر پراکنده نمی کند . کنترل آن آسان است و هزینه هایجانبی کمی دارد . به طور کامل حل می شود و ته مانده کمی دارد . از معایبآن می توان به قیمت بالای ان و پایین آوردن pH نام برد.