شايد براي شما اتفاق افتاده باشد كه دوستتان را ديده باشيد كه پيراهني صورتي به تن كرده وتوسط اطرافيان مورد تحسين ، تمجيد و توجه فراوان قرار گرفته باشد . شما نيز به تبع او، تصميم گرفتيد كه پيراهني به همان رنگ تهيه كرده و برتن كنيد . اما بعد از اين كار ، مورد تمسخر و ريشخند ديگران قرار گرفته و همان نگاههاي پيشين نيز از شما برگردانده شده و در نتيجه آنها را از تن درآورده و لباسهاي مشكي ، آبي و خاكستري قبلي خود را پوشيدهايد . اگر ميخواهيد بدانيد كه چرا آن پيراهن صورتي مناسب شما نبود و چرا اين به آن معنا نيست كه ديگر نبايد لباسهاي رنگي بپوشيد ، به ادامه مقاله توجه كنيد . رنگ پوست شما چه تيره باشد، چه روشن و چه درميان اين دو ميتوانيد رنگي مناسب براي لباس خود انتخاب نماييد .

پوستهاي تيره

افراد تيره پوست معمولاً داراي چشمان و موهاي مشكي يا قهوهاي تيره ميباشند كه دراين صورت بايد لباسي را انتخاب كنند كه با رنگهاي تيره مغايرت داشته باشد . اين مغايرت چهره را از يكنواختي بيرون آورده و باعث جذابيت بيشتر ميگردد .

رنگهاي مناسب براي اين گروه

صورتي ، سفيد ، خاكي ، آبي ملايم ، طوسي روشن

رنگهاي نامناسب اين گروه

مشكي ، قهوهاي تيره ، فيروزهاي ، سبزيشمي ، قرمز تيره

اگر جزو اين دسته افراد هستيد ، از پوشيدن لباس با رنگهاي گرم و تيره خودداري كنيد ، از آنجايي كه رنگ مشكي و آبي تيره معمولاً به عنوان لباس رسمي كار در نظر گرفته شده و نميتوان به طور كامل آن را كنار گذاشت ، لذا سعي كنيد بكارگيري آنها را به حداقل رسانده و فقط در صورت لزوم از آنها استفاده نماييد .پوستهاي معمولي ( نه تيره نه روشن )

افرادي كه داراي چنين رنگ پوستي هستند ميتوانند ، تقريباً از هر رنگ لباس استفاده كنند . از آنجايي كه هر دو رنگ روشن و تيره ميتواند با اينگونه رنگ پوست مغايرت داشته باشد . بنابر اين از هردو رنگ ميتوان استفاده نمود ولي بهتر است پيراهن را هماهنگ با رنگ چشم انتخاب كرد .

رنگهاي مناسب اين گروه

بژ ، آبي ، سرمهاي ، گندمي ، مشكي ، صورتي

رنگهاي نامناسب اين گروه

مغز پستهاي ، بنفش ، قهوهاي تيره ، قرمز

تنها رنگهايي كه در اين گروه اصلاً نبايد بكار برد ، رنگهاي نزديك به رنگ پوست است . براي مثال اگر رنگ پوست شما زيتوني است .از پوشيدن لباسهاي « زيتوني يا قهوهاي » خودداري كنيد .پوستهاي روشن

اين گونه افراد معمولاً موهايي بلوند و روشن داشته و رنگ چشم آنها سبز ، آبي ، طوسي يا قهوهاي روشن است . رنگي مناسب اين گروه است كه با رنگ پوست تضاد داشته باشد .

رنگهاي مناسب اين گروه

آبي ملايم ، قهوهاي ، بژ ، آبي سير، رنگي غير از سفيد

رنگهاي نامناسب اين گروه

قرمز ، صورتي ، نارنجي ، زرد ،ارغواني

دراين گروه به طور كلي بايد ازرنگهاي خشن و روشن استفاده نمود تا تضاد كافي با رنگ پوست بوجود آيد ، بكارگيري رنگهاي گرم به هيچ عنوان پيشنهاد نميشود.