تلفن همراه ژاپني جديد به طور خودكار قفل درهاي خودروي صاحبش را باز كردهو به راننده امكان ميدهد خودرو را بدون نياز به استفاده از كليد روشنكند.


اين تلفن كه توسط شركت شارپ ساخته شده از فنآورياستفاده ميكند كه پيش از اين توسط شركت نيسان موتور طراحي شده و كليدهوشمند نام دارد و به رانندگان امكان ميدهد بدون درآوردن كليد از جيب ياكيف وارد خوردو شده و آن را روشن كنند.


پيش از اين خودروهاييكه به اين سيستم مجهز بودند، وقتي كليد درست را حس ميكنند به طور خودكاراز قفل درآمده و هنگامي كه كليد به داخل ماشين آورده شود به موتور اجازهميدهند تا روشن شود و طبق اعلام نيسان، در حدود يك ميليون خودرو با اينفنآوري در ژاپن به فروش رسيده است.


اما اكنون شكل تغييريافتهاي از اين فنآوري برروي شبكهي تلفن همراه شركت NTT DoCoMo كهبزرگترين اپراتور تلفن همراه ژاپن است كار ميكند و قرار است هفتهيآينده در كنفرانس فنآوري بزرگ CEATEC در توكيو به نمايش درآيد.


تلفنهايژاپني يكي از پيشرفتهترين تلفنهاي جهان به شمار ميروند كه با استانداردتلويزيون ديجيتالي، پخش موسيقي، GPS، دوربين كه به عنوان اسكنر باركد نيزكارايي دارد و كارت اعتباري بيسيم عرضه ميشوند.