[HR]
مهاجم برجسته باشگاه «سویا»ی اسپانیا با خرید زمینی که تنها مسجد این شهردر آن بنا شده بود، از بسته شدن مسجد مذکور جلوگیری کرد. به گزارش شیعهنیوز به نقل از ابنا، «فردریک کانوته»، بازیکن مسلمان تیم فوتبال سویایاسپانیا با پرداخت مبلغ 510.860 یورو (700 هزار دلار) زمینی که ساختمانتنها مسجد شهر سویا در آن قرار دارد را خریداری و از بستهشدن آن جلوگیریکرد. این در حالی بود که صاحب ملک تنها مسجد شهر سویاپس از پایان قرارداداجاره با انجمن مسلمانان این شهر تصمیم به فروش این ساختمان و بسته شدنمسجد مذکور گرفته بود. کانوته 30 ساله با اظهار خشنودی از عدم تعطیلیمسجد سویا در این رابطه خاطرنشان کرد: زمین از سوی صاحب آن در معرض فروشقرار گرفت و من برای ابقای این مسجد، آن را خریداری کردم. سخنگوی هیئتمسلمانان اسپانیا نیز با تقدیر از این کار کانوته بیان داشت: اگر اینبازیکن مسلمان این زمین را خریداری نمی کرد، مسلمانان این شهر از نمازخواندن در تنها مسجد شهر محروم می شدند. بدین ترتیب کانوته که 10 سال پیشبه دین مبین اسلام گروید مالکیت این مسجد را بدست آورد و تنها مسجد شهرسویای اسپانیا را از خطر ویرانی نجات داد. گفتنی است فردریک کانوته مهاجمیاست که سال گذشته با به ثمر رساندن 20 گل آقای گلی «لا لیگا» (لیگ فوتبالباشگاههای اسپانیا) را بدست آورد. موج گرایش به اسلام در بین بازیکنانمطرح فوتبال در سطح جهان را باید به فال نیک گرفت. كافی است سری به سایتدایرةالمعارفی «ویكی پدیا» بزنید و دنبال عبارت «Convert to Islam»بگردید تا یك لیست بلندبالای چهارصد پانصد نفری از كسانی كه در همینسالهای اخیر، مذهب خودشان را به اسلام تغییر دادهاند پیدا كنید. در اینلیست كه كامل هم نیست، اسم 26 ورزشكار وجود دارد كه بعد از محمدعلیكلی(بوكسور )، فوتبالیستهایشان معروفتر هستند. آنری و زیدان از جمله ایناسامی هستند اما آنها تنها مسلمانهای تیم ملی فرانسه نیستند. جز جبرئیلسیسه كه از اصل مسلمان بوده، در همین ماه گذشته خبر مسلمان شدن فرانكریبری، ستاره این تیم در جام جهانی هم منتشر شد. آنلكا هم كه اسم اسلامیجدیدش، بلال عبدالسلام است، در زمان جام جهانی به حج رفته بود. مطبوعاتفرانسه، تصاویر حج او را چاپ كرده بودند و اریک آبیدال و سیدو کیتا ازبارسا به همراه محمد دیارا از رئال مادرید و کریم بنزما و بن عرفا هم کهبه تازگی به چهره های برجسته ورزشی تبدیل گشته اند از دیگر نمونه هایبازیکنان مطرح مسلمان هستند...