پايين بودن سرعت اينترنت و رد بدل شدن اطلاعات تنهابه دليل سرعت كم اتصال شما نيست , شما در بسياري از اوقات از حد اكثر توانهمين اتصال حال حاضر نيز استفاده نمي كنيد و اين تنها به دليل تنظيماتنادرست اتصال است .

FlashSpeed200% نام محصولي از وب سايتExcellence Software است كه به ادعاي خود قادر به بهينه سازي و افزايش 200درصدي يا بالاتر سرعت اينترنت شما است .

اين ابزار با ايجادتغييراتي در تنظيمات ويندوز و تنظيمات اتصال شما قادر به انجام اين مهماست . شايان ذكر است كه افزايش سرعت و بهينه سازي اتصال ها در اين نرمافزار تنها محدود به اتصال Dialup نمي شود و با اتصال هاي Lan, Cable,ADSL, HDSL, VDSL و PPPoE نيز سازگاري كامل درد .

ويژگي هاي نرم افزار FlashSpeed200% در يك نگاه :

آساني استفاده از آن و بهينه سازي سرعت تنها با چند كليك ساده .

افزايش و بهينه سازي 200 درصدي سرعت اينترنت و رد و بدل شدن اطلاعات .

سازگاري با اتصالهاي Dial-Up, Lan, Cable, ADSL, HDSL, VDSL و PPPoE .

افزايش سرعت دانلود .

و ....

FlashSpeed200% را مي توانيد از اينجا :
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]