NoClone 2007 Home : با کمک این برنامه (که نسخهرایگان هم دارد) شما میتوانید در داخل کامپیوتر به دنبال فایلهای مشابهبگردید و یکی از آن را نگه دارید و فایلهای اضافه را پاک کنید و از اینطریق به کاهش فضای هارد دیسک تان هم کمک کنید. ضمنا این برنامه کاربردهایمشابه نیز دارد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]