[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
هکر ایمیل پالین که اسناد محرمانه و تصاویرخانوادگی وی را در سایتی در معرض دید مردم آمریکا قرار داده بود، توسطپلیس فدرال دستگیر شد.
به گزارش رجانیوز به نقل از شبکه ایران، چندی قبل در خبرها از هک شدنایمیل سارا پالین معاون جان مککین نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا سخن به میان آمده بود.
هکر ایمیل پالین با آدرس [email:6479fy70]gov.sarah@yahoo.com[/email:6479fy70]،پس از این اقدام مطالب و تصاویر داخل ایمیل فرماندار آلاسکا را بر رویسایتی قرار داد که در میان آنها، تصویر دختر پالین نیز که پیش از این بهخاطر فساد اخلاقی خبرساز شده بود، در حالی که سوار بر هواپیماست، انتشاریافت.
این اقدام هکر، از سوی ستاد انتخاباتی پالین، به شدت مورد اعتراض قرار گرفت.
بسیاری از منتقدین سارا پالین، از این که وی به عنوان یک مقام دولتیاز ایمیلی در یاهو استفاده کرده و اسناد رسمی و محرمانه دولت را در ایمیلیاهو نگهداری نموده، به شدت انتقاد کردهاند.
اعتراضها به پالین زمانی افزایش یافت که مشخص شد هکر از روشی سادهبرای هک نمودن پست الکترونیک فرماندار کنونی آلاسکا استفاده کرده است. هکرنه با استفاده از ترفندهای پیچیده، بلکه با حدس زدن پاسخهای سارا پالینبه پرسشهای اولیه سرویس دهنده یاهو- ایمیل، موفق به یافتن رمز عبور شدهاست.
اما، با هک شدن ایمیل پالین، پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد که به سرعتهکر را پیدا خواهد کرد و همین نیز شد. هکر فرصتطلب که برای کسب اعتبار،تصاویری از ایمیل هک شده را روی سایت مذکور گذاشته بود، به اشتباه آدرساینترنتی مندرج در بالای صفحه را حذف نکرد.
هکر با استفاده از یک پروکسیسرور عملیات بالا را انجام داده بود تاآیپی وی از دید پیگیریکنندگان احتمالی پنهان بماند. اما پیگیری آدرسپروکسیسرور، پلیس فدرال را در مرحله اول به صاحب پروکسیسرور و در نهایتبه هکر رساند.
گزارشها حاکی از این است که اسم واقعی هکر، دیوید کارنل، دانشجویدانشگاه تنسی است و پدر وی نیز یکی از طرفداران دموکرات، حزب رقیب ساراپالین است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]