فوتبال محبوبترین ورزش دنیا قدمتی کهن دارد...
ریشه فوتبال به قبل از تولد حضرت مسیح بازمی گردد...
اگرچه اطلاعاتی در مورد ریشه اصلی و حقیقی این ورزش در دست نیست ولی ازمطالب جالب و شخصی در مورد تاریخچه آن اطلاع داریم . فوتبال امروزی بهتدریج رشد کرده است ولی گفته می شود که نوعی از آن قبل از حضرت مسیحعلیهالسلام بازی می شد . در چین نیز نوعی بازی شبیه به فوتبال در 2500سال قبل از میلاد مسیح وجود داشت .
عکس های مصریان نیز نوعی بازی شبیه به فوتبال را نشان می دهد ولی دریونان یک بازی به نام اسپیشکیروز به طرز جالبی به فوتبال امروزی شبیه است. فوتبال در سال 1894 از کشور برزیل شروع شد . این ورزش به وسیله ی چارلزمیلر برزیلی که اجداد او انگلیسی بودند به مردم برزیل معرفی شد.
در سال 1970 مسابقه ای بین ایتالیا و برزیل برگزار شد . هیچ کس تصورنمی کرد که 800 میلیون نفر از مردم جهان ناظر بر اجرای مسابقه باشند .امروزه اکثر مردم جهان به فوتبال بیشتر از سایر ورزشها می پردازند .فوتبال مدرن از کشور انگلستان سرچشمه گرفته است .
در ابتدا اختلافات عقیده ای بسیاری میان علاقمندان راگبی و فوتبالوجود داشت زیرا راگبی با دست و فوتبال با پا اجرا می شد . این مسئله درسال 1863 زمانی که طرفداران فوتبال شروع به اجرای این ورزش توسط پاهاکردند اتفاق افتاد . گروه دیگر انجمن راگبی را تاسیس کردند و بالاخره درسال 1871 این دو رشته ی ورزشی کاملا از یکدیگر جدا شدند . از آن زمان بهبعد هر دو رشته پیشرفت های شایانی نموده و طرفداران بسیاری پیدا کردند .فدراسیون بین المللی فوتبال در سال 1904 بنیان گزاری شد .این فدراسیونوظیفه دارد که به نحوه ی اجرای مسابقات نظارت داشته باشد . قوانین فوتبالبدون موافقت و تصویب سایر کشورهای عضو فدراسیون تغییر نمی کند . در سال1920 بازیکنان فوتبال در مسابقات المپیک بلژیک شرکت کردند و در سال 1930اولین جام جهانی در کشور اروگوئه برگزار شد
فوتبال در دنیا مقابل چشمان مثل جرقه می ماند . در هر جای دنیا اینواژه انگلیسی در زبان های بین المللی به سادگی رسوخ کرده . برای این امردلیل خوبی است چرا که فوتبال مدرن به وسیله انگلیسی ها اختراع شد . ولیوقتی در آمریکا فوتبال گفته می شود . آمریکائیها فوتبال خشونت بارآمریکایی را استنباط می کنند . به هر جهت این لغت باعث اشتباه در درکمعنای واقعی آن میان آمریکاییها شده است .
در تاریخ ریشه این ورزش بدین گونه بوده است :
سربازان چینی در حدود 2000 سال پیش ورزشی می کردند که آن را تسوچو(TSUCHU)می نامیدند . تسو یعنی ضربه زدن با پا و چو یعنی توپ یا هر شی گویمانند .
در روز تولد امپراطور در مقابل کاخ امپراطوری دو تیم در زمین مسابقهای که گلی به ارتفاع 90 سانتیمتر داشت بازی می کردند که بازیکنان برایسرگرمی امپراطور و دوستان و مهمانان به بازی می پرداختند . یکی ازامپراطوران به حدی این بازی را دوست داشت که یکی از اعضای شورای قضاییوقتی از بازی انتقاد کرد دستور داد سرش را از تنش جدا کنند .
600 سال بعد هم ژاپنی ها یک ورزشی شبیه به فوتبال داشتند که آن راکماری (KEMARI) می نامیدند . البته بازی کماری تدافعی تر از تسوچو چینیبوده است . حتی قبل از چینی ها یونانی ها ورزشی اختراع کرده بودند که آنرا هارپاستون (HARPASTON) می نامیدند . البته بازی آن با توپی بود کهدرونش ماسه و یا شن بوده است . وقتی انگلیسی ها به یونان رفتند ورزشیآوردند به نام هارپاستیوم (HARPASTIUM) که آن هم با توپ بازی می شد و اینزمینه ای بود تا فوتبال در انگلیس به مدرنی امروز برسد .
هیچکس دقیقا زمان شروع فوتبال را نمی داند و مورخان تا آنجاییکهنوشته اند در روستاهای انگلیسی حدود 1000 سال قبل بازی با توپ وجود داشتهاست و بعد از مدتی تیم های مختلف روستایی شروع به مسابقه با هم دادند وظاهرا شیوه بازی طوری بوده است که تیم ها سعی بر این داشتند توپ را (غالبااز سر تو خالی گاو یا چیزهای شبیه به آن بوده است) به منطقه دفاعی حریفبرسانند .
( در انگلیس بیش از 200 سال قبل مردم در خیابان ها فوتبال بازی می کردند )
در قرن 14 این بازی به قدری محبوب شد که پادشاه انگلیس آن را غیرقانونی خواند ولی مردم هیچ توجهی به آن نکردند و جذابیت این بازی به حدیبود که با توجه به غیر قانونی بودنش بخصوص میان روستاییان بازی می شد ومقامات مسئول در سال 1572 مجبور به تسلیم در مقابل خواسته مردم شدند وفوتبال را قانونی اعلام کردند .
250 سال بعد طبقه اشراف رفته رفته به این ورزش روی آوردند و از دیدنو بازی کردن فوتبال لذت می بردند و بالاخره بخاطر نفوذی که در طبقه حاکمداشتند و علاقه و تمایلشان به فوتبال باعث شد که تصمیمی برای پیاده کردنیک شیوه کلاسیک در قوانین فوتبال اتخاد نمایند .
در دهه 1800 میلادی مدرسه های معروف انگلیس این ورزش را به عنوانتفریح محصلین در برنامه درسی گنجانیدند ولی تمامی مدارس از یک قانون خاصدر فوتبال پیروی نمی کردند . هر مدرسه قانون مخصوص به خود داشت . سپس درسال 1823 فوتبال به صورت معمول رسمیت یافت و در سال های 1848 و 1862فوتبال در سطح انگلستان یکپارچه شد و حتی کتابی به نام (ساده ترین ورزش)نوشتن شد که مشتمل بر قوانین اصولی فوتبال آن زمان بود .
(در سال 1850 فوتبال به دوردست ترین شهر های دنیا از قبیل مانیلا در فیلیپین و سایر کشور ها رسید )
منبع : daneshnameh.roshd.ir