24 هزار کارمند HP اخراج ميشوند
منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


پنجماه قبل که شرکت Hewlett-Packard خبر خريد شرکت خدمات فناوري ElectronicData Systems را منتشر کرد، مرکزWall Street به دنبال تلفيق دو شرکت يادشده، موفقيت فراواني را براي آنها پيشبيني کرده بود.

اما انتشار اخبار جديد از سوي HP مبني ادغام با شرکت EDS و اخراج تعداد زيادي از کارمندان، کارشناسان را متعجب کرده است.

شرکتHP که هماکنون 320 هزار کارمند در سراسر دنيا دارد، تصميم گرفته است بهدنبال ادغام با EDS، طي سه سال آينده 24 هزار و 600 کارمند خود را اخراجکند که اين تعداد، 8 درصد کل کارمندان HP را شامل ميشود.

ايناقدام HP ميتواند با افزايش بهاي سهام اين شرکت در تالارهاي بورس مواجهشود. زيرا اخراج اين تعداد کارمندان باعث کاهش قابلملاحظه هزينههاي HPميشود و "مارک هارد"( Mark Hurd) مديرعامل اين شرکت ميتواند درآمدبيشتري کسب کند.

"باب جورجويک"( Bob Djurdjevic) يکي از تحليلگرانشرکت تحقيقاتي Annex Research در اين باره گفت: «اقدام اخير HP باعث تعجبفراوان ما شده است. اخراج اين تعداد کارمند من را واقعا متعجب کرده است».

بهگفته جورجويک، پيش از آنکه شرکت EDS به HP فروخته شود، بخشي از کارمندانآن اخراج شدند و در اين ميان، برخي سرمايهگذاران اعلام کرده بودند کهبيرون کردن اين کارمندان باعث از بين بردن مشکلات اصلي EDS مبني بر کسبدرآمدهاي بيشتر، نشده است. اين مشکل هماکنون براي HP نيز وجود دارد.

اينبزرگترين بزرگترين اقدام HP در زمينه اخراج کارمندان است که در دورهرياست "مارک هارد" اتفاق ميافتد. مدير کنوني HP براي افزايش رقابتهايخود با IBM، شرکت EDS را به قيمت 9/13 ميليارد دلار خريداري کرد.

بيشترافرادي که قرار است طي اين جريان کار خود را از دست دهند، مربوط به شرکEDS ميشوند و تقريبا نيمي از آنها به شرکت آمريکايي HP خواهند پيوست.شرکت HP اعلام کرد که در نظر دارد، نيمي از کارمندان EDS را با شغل جديد ودر موقعيتهاي جديد به کار بگيرد.