گل کیپر(دروازه بان)

یکی از مهمترین خطراتیکه ناوها وکشتی های جنگی را تهدید می کند موشک های ضد کشتی ما فوق صوتیاست که در ارتفاع نزدیک سطح دریا حرکت می کند وبه علت وجود اغتشاش در اینارتفاع تا نزدیکی هدف قابل تشخیص نیستند و بعد از رسیدن به این ناحیهمواجهه با آنان توسط موشک تقریبا غیر ممکن است . برای مقابله با اینتهدیدات سیستم هایی ابداع شده است که در زمان کم تعداد زیادی گلوله را درمسیر حرکت موشک می پراکنند تا موجب انهدام آن گردد . به علت سرعت بالایاین نوع موشک ها باید لزوما به سر جنگی آنها شلیک ویا بدنه ی آنها به صورتکامل منهدم گردد .

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

گلکیپر(دروازه بان) یک پدافند دریا پایه ی هلندی بر اساس درگیری از نزدیکاست جهت مواجهه با تهدیداتی نظیر هوا پیما وموشک های ضد کشتی کاربرد دارد. لین سیستم آتشبارمحصول کمپانی هلندی سیگنال است که از توپ معروف GU/8Aمحصول جنرال الکتریک ملقب به تاندربولت (توفان گلوله) بهره می برد.


گلکیپر از دو رادار مختلف برای مواجهه با هدف بهره می گیرد که به صورتهماهنگ با یکدیگر عمل می کنند تا در صورت شلیک چند موشک هدفی را که دارایبیشترین اولویت مواجهه است انتخاب نماید . رادار اول که در باند I کار مینماید برای تشخیص هدف است و ماتوتند 18 هدف را به صورت همزمان رهگیرینماید . رادار دوم در هر دو باند IوK کار می کند و وظیفه ی تعقیب هدف وکنترل آتش را بر عهده دارد .استفاده از دو رادارو دو باند به صورت همزماناثر نویز ها را که معمولا برای مواجهه با اهداف کم ارتفاع نظیر موشک هایکروز ایجاد مزاحمت می نماید را به طرز چشمگیری کاهش می دهد وبه تصمیم گیریصحیح سیستم کمک می کند . رادار دوم و یک سیستم تلوزیونی بر عملکرد سیستمنظارت دارد ودر صورت لزوم تصحیحات لازم را انجام می دهد .


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


توپGU/8A تاندر بولت درحقیقت یک سلاح ضد زره است که برای استفاده در هواپیمایضد تانک A10 طراحی و ساخته گردید . این توپ 30 میلیمتری از مکانیزمگتلینگ(ابداعی توسط دکتر گتلینگ در 1890) استفاده می نماید و دارای هفتلوله ساخنه شده از کامپوزیت پایه آلومینیوم است . نیروی پس زنی ناشی ازشلیک این آتشبارمهیب آنقدر زیاد است که یک کامپیوتر مستقل وظیفه ی حفظتعادل هواپیمای A10 را در زمان شلیک بر عهده داشت .

مهمات استفادهشونده عمدتا از نوع ضد زره با هسته ی سخت است . بدین صورت که یک فلز بسیارسخت مانند اورانیوم238 (6برابرسخت تر از از سخت ترین فولاد ) یا تنگستنکاربید درون ژاکتی از نایلون قرار می گیرد .قطر هسته ی سخت 21میلیمتر میباشد . ژاکت نایلونی جهت افزایش عمر گلوله استفاده می گردد .


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

پساز تشخیص و رهگیری هدف کامپیوتر به کمک رادار کنترل آتش فرمان شلیک 4200گلوله را در دقیقه به سمت هدف صادر می نماید . زمان عکس العمل سلاح مقابلموشک هایی با دو برابر سرعت صوت نظیرمسکیت 5.5 ثانیه است .

بردعملیاتی پدافند 300متر الی 2500 متر می باشد و نقش دروازه بان یک تیمفوتبال را در آخرین لایه ی دفاعی بازی می کند این سیستم هم اکنون بر رویناوهای کشورهای مختلفی نصب گردیده است و هنوز در حال بهسازی بوده و قیمتهرواحد آن 13 میلیون دلار است .