نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: تحقق رؤياي انتقال برق بدون سيم

 1. #1
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  تحقق رؤياي انتقال برق بدون سيم

  شركت مجرب اينتل، هفته پيش، از سامانهاي پردهبرداري كرد كه به گفته بسياري از محققان و كارشناسان، ميتواند دنيايفناوريها را تغيير دهد.
  اين انقلاب فناوريك، سيستمي است كه ميتواندبدون استفاده از هر گونه وسيله انتقالي، انرژي را از منبع تغذيه بهدستگاههاي الكترونيكي برساند؛ ابداعي تكنيكي كه انرژي الكتريسيته رابهصورت بيسيم (Wireless) به دستگاههاي الكتريكي منتقل كند.

  شايدپس از پيدايش نيروي الكتريسيته و گذشت چند قرن از ساخت سيمها براي انتقالاين انرژي حيات بخش بشري اين بزرگترين آرزوي كارشناسان بوده كه روزيبتوانند اين انرژي را (در مقياس بالا) بدون استفاده از وسيلهاي انتقالدهند.

  مدير دفتر فناوريهاي شركت اينتل، جاستين رتنر در مراسمسالانه گسترش دهندگان فناوري كاليفرنيا كه در سانفرانسيسكو برگزار شد دراينباره گفت: با وجود اينكه طراحي و ساخت اين سامانه بسيار مسئلهمهمياست كه ما توانستيم بدون استفاده از سيم انرژي الكتريكي را انتقالدهيم، ولي از آن مهمتر اين است كه ما اين سامانه را بهگونهاي طراحيكردهايم كه هيچ گونه ضرري براي انسانها ندارد.

  براي اولين نمايشعمومي، مهندسان شركت اينتل توانستند يك لامپ حبابي 60 واتي را بدوناستفاده از سيم روشن كنند. اين مهم در حالي صورت ميگيرد كه يك كامپيوترقابل حمل كمتر از اين ميزان نيرو براي روشن يا شارژ شدن لازم دارد.

  آنگونهكه جاستين رتنر گفته، مسئله مهم اين است كه با وجود اينكه اين لامپ ازطريق ايجاد ميدانهاي مغناطيسي تغذيه شده است ولي اين ميدانها برايانسانها مضر نيستند و احتياجي به پوشيدن لباسهاي خاص و يا ايجاد فضاهايپوششي ويژه نيست و ميتوان به راحتي حتي در هنگام انتقال انرژي در آنميدانهاي مغناطيسي گذر كرد.

  از سوي ديگر اگر كسي و يا مانعي همبين دستگاه گيرنده و منبع تغذيه قرار بگيرد، خللي در انتقال انرژي به وجودنميآيد و همچنان دستگاه گيرنده شارژ خواهد شد.

  البته تقريباًتمامي دستگاههايي كه الكتريكي هستند نسبت به اين ميدانها عكس العمل نشانميدهند و شايد پيدايش اين ميادين مغناطيسي برايشان مشكلاتي پيش بياورد،ولي رتنر در اين مورد ميگويد: مشكل اساسي ما عكس العمل بدن انسان وموجودات زنده بوده است كه در آزمايشات متعدد نشان دادهايم كه اين عملمضراتي را براي انسانها نخواهد داشت و ميزان قدرت ميادين را ميتوانبهگونهاي تنظيم كرد كه براي دستگاههاي الكتريكي در محوطه ميادينمغناطيسي هم مشكلي به وجود نيايد و بهصورت كاملاً عادي دستگاههاي مختلفشارژ شوند.

  فكر كنيد كه در مكانهايي مانند فرودگاهها، دفاتركار، آپارتمانها و يا هر محل ديگر كه چندين دستگاه الكتريكي محتاج بهتغذيه هستند، تنها ميتوان يك منبع تغذيه داشت و ديگر تمامي افراد مستقردر آن مكانها بهصورت بيسيم دستگاههاي الكتريكيشان مانند رايانههايقابل حمل، موبايل و يا هر چيز ديگري را شارژ و يا استفاده كنند و ديگرنگران كمبود شارژ نباشند.

  حتي اگر يك كامپيوتر روميزي را هم در نظربگيريد اين سامانه بهگونهاي طراحي شده كه تمام قطعات را مانند مانيتور وكيسو... جداگانه تحتتأثير قرار ميدهد و شارژ ميكند.

  راب اندرليكي از كارشناسان گروه سيستمهاي بيسيم شركت اينتل ميگويد: اين حركتاينتل ميتواند دنيا را تكان دهد. اين اختراع اينتليها، از همه نظر قابلتوجه است و به گونه اياست كه تمامي دستگاههاي الكتريكي محتاج آن خواهندشد و بههمين خاطر ميتواند بهترين اميد سود رساني براي شركت اينتل شود؛

  انتقال قدرت بهصورت بيسيم آن هم به گونهاي كه ميتواند هم مانند شارژرها عمل كند و هم بهصورت منبع انرژي دهنده مستقيم.

  اسميثيكي ديگر از كارشناسان اين گروه معتقد است: سيستم انتقال قدرت بيسيماينتل هنوز در اولين مراحل گسترش و آمادهسازي است و براي ارائه بهشركتهاي ديگر و تجاريسازي آن هنوز راه زيادي در پيش داريم.

  اينطرح اگر ميخواهد جوابگوي نيازها باشد بايد تحقيقات بسياري روي آن صورتگيرد و من فكر ميكنم كه اولين بهره برداري تجاري آن به سال 2050 موكولشود.

  رتنر هم در آخرين لحظات سخنرانياش پس از نمايش عمومي وروشن كردن لامپ 60 واتي بهصورت بيسيم بيان داشت: در انتظار باشيد، روزيرا خواهيد ديد كه به آرزويتان رسيدهايد و ديگر آخرين سيم را هم از رويكره زمين جمع خواهيم كرد.

  ميشود خوشبينتر هم بود. با در نظرگرفتن سرعت پيشرفت علم و فناوري ميتوانيم اميدوار باشيم كه روزي در هرجايي از شهر كه قدم ميزنيم موبايلمان شارژ شود و يا در هر مكاني بهاستفاده از لپتاپ هايمان بپردازيم.

  البته اين فناوري حواشي مفيدفراوان بسياري هم دارد، بهعنوان مثال همين كه ديگر در ساختمانها ازسيمهاي برق استفاده نشود به ميزان امنيت آن افزوده ميشود و ديگر شاهدآتشسوزيهايي كه بهدليل اتصالات سيمها رخ ميدهد نخواهيم بود و البتههزينه سيم كشي و يا حتي هزينه ساخت سيمهاي برق در هر كشور هم خرج مسائلديگر خواهد شد.

  هم اكنون حتي داشتن يك اتصال بيسيم از اينترنت همبرايمان بسيار جالب است و ميتوانيم اطلاعات را بهصورت بيسيم دريافتكنيم. مطمئناً داشتن سيستمهاي انتقال انرژي بيسيم بسيار شيرينتر وجذابتر از آن خواهد بود.

 2. #2
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: تحقق رؤياي انتقال برق بدون سيم

  شرکت اینتل یک سیستم نیروی برق بیسیم را به نمایش درآورد


  به گفته تحلیلگران اين سیستم میتواند با بینیاز کردن وسائل الکترونیکی از مبدلها و پریزها انقلابی در زندگی مدرن به وجود آورد.

  به گزارش خبرگزاری فرانسه مدیر ارشد تکنولوژی اینتل، جاستین راتنر، پنجشنبه 21 آگوست (31 مرداد) که در نشست سالانه تولیدکنندگان این شرکت در سانفرانسیسکو یک اتصال تشدیدکننده انرژی بیسیم (Wireless Energy Resonant Link) را به نمایش درآورد.

  برق به صورت بیسیم به یک چراغ روی صحنه فرستاده میشد و یک لامپ 60 واتی را روشن میکرد که برق بیشتری از یک لپتاپ معمولی مصرف میکند.

  مهمتر اینکه برق بدون اینکه اثرگذاشتن بر چیز یا کسی که میان واحدهای فرستنده و گیرنده قرار گرفته باشد، انتقال پیدا میکرد.

  جان اسمیت، پژوهشگر اینتل در یک ویدئوی آنلاین در توضیح این اختراع اشاره کرد که مزیت اصلی این سیستم این است که میتواند انتقال برق را به صورت کارآمد و بیخطر انجام دهد.

  او گفت: "ثابت شده است که بدن انسان تحت تاثیر میدانهای مغناطیسی قرار نمیگیرد، اما میدانهای الکتریکی بر آن تاثیر میگذارند. بنابراین ما برق را با استفاده از میدان مغناطیسی انتقال میدهیم و نه میدان الکتریکی."

  نمونههای کاربردهای بالقوه این سیستم شامل فرودگاهها، ادارات با سایر ساختمانهایی است که در آنها لپتاپها، تلفنهای همراه یا سایر وسائل الکترونیکی باید برق دریافت کنند.

  به گفته اسمیت این تکنولوژی را همچنین میتوان در داخل اجزای کامپیوتر مانند مانیتورها کارگذاشت تا آنها را قادر کند تا برق را برای وسائلی که روی میزهای کار قرار دارند یا به داخل اتاقها آورده میشود، پخش کنند.

  به گفته تحلیلگران این سیستم شارژکنندهها و نهایتا نیاز به باتریها را از دور خارج خواهد کرد.

  سیستمهای برق بیسیم قبلی به طور پایهای برق را از طریق میدانهای الکتریکی به صورت پالسهای صاعقهای منتقل میکردند.

  اسمیت میگوید سیستم برق بیسیم اینتل هنوز در مرحله اولیه تولید است و پژوهش بیشتری پیش از واردشدن آن به بازار باید انجام گیرد.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. اعلام سقف آخرين دستمزد 27 بازيگر سينما در يك برنامه سيما
  توسط hrg1356 در انجمن تئاتر وسینمای ایران
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۱۳ آبان ۸۸, ۲۲:۰۳
 2. تا انتخاب مير حسين ،يك ياحسين ديگر
  توسط haseb در انجمن اخبار ويژه انتخابات ايران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۰۵ خرداد ۸۸, ۱۳:۰۱
 3. شهاب حسيني و همسرش
  توسط hamid192 در انجمن زندگی نامه مشاهیر هنر هفتم ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۰۲ مهر ۸۷, ۱۶:۵۵
 4. قهرماني در مسابقات مسترز سين سيناتي
  توسط YAS در انجمن بایگانی اخبار ورزشی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۱۵ مرداد ۸۷, ۱۷:۱۶
 5. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۱۱ خرداد ۸۷, ۲۰:۳۳

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •