جنگنده روسی سوخوی-27 بعنوان یکی از بهترین جنگنده های صده گذشته نامیده شد. به گزارش «ریا نووستی» از دفتر مطبوعاتی کمپانی روسی "سوخوی" که تولید کننده این جنگنده ها می باشد، این نتیجه یک نظرسنجی است که بطور اینترنتی از سوی مجله Flight International انجام شد.

هدف از نظرسنجی Flight International تعیین 100 رویداد و شخصیت برجسته قرن گذشته در بخش صنایع هوایی بود و نیز مشخص کردن اینکه کدام طراحی های هواپیمایی نظامی و غیر نظامی و یا موتورهای هواپیما به نظر خوانندگان بیشترین تاثیر را بر روند توسعه صنایع هوایی جهان داشتند. در نتیجه رای گیری فهرستی کلی به ترتیب امتیازهای دریافتی تنظیم شد. در این نظرسنجی بیش از 18 هزار نفر شرکت داشتند.

سوخوی-27 در شمار پیشتازان "صنایع هواپیمایی نظامی" پس از هوایپمای Spritfire قرار گرفت که طی سال های 1938-1957 در نیروهای هوایی انگلیس بودند و نیز هواپیمای باری آمریکایی С-130 Hercules و جنگنده اف-16.

اولین جایگاه را در بین TOP-100 Flight International را فرود فضانورد آمریکایی بر کره ماه در سال 1969 به خود اختصاص داد. بعقیده خوانندگان نشریه این مهمترین رویداد صده گذشته برای صنایع هوا-فضا است (پرواز یوری گاگارین اولین فضانورد جهان تنها در رده 13-ام قرار گرفت).

در جایگاه دوم هواپیمای مسافربری بوئینگ 747 قرار دارد. مخترعین اولین هواپیمای جهان، یعنی برادران رایت نیز در جایگاه سوم قرار گرفته و شخصیت برتر قرن بیستم نامیده شدند.

بهترین موتور رولز رویز مرلین شناخته شد که جایگاه پنجم از 100 را بخود اختصاص داد. هواپیمای نظامی Spritfireجایگاه ششم را دارد.

هواپیمای سوخوی-27 از سال 1985 در نیروهای مسلح روسیه قرار گرفت. مدل های مختلفی که بر اساس آن ساخته شده اند، امروز در نیروهای هوایی روسیه و بسیاری از کشورهای جهان وجود دارند.