مرورگر پر قدرت و بسيار زيبا با نام

Maxthon 2.1.0.1870 Final

شايدبسياري از شما با مرورگر MYIE2 آشنا باشيد. Maxthon نام جديد و تغييريافته MYIE2 ميباشد در واقع Maxthon نسل جديدي از مرورگر هاي MyIe بوده كهپس از گذشت يك سال از فعاليتش با نام ديگري ارائه شده است.ماکستونمرورگرقدرتمند و و انعطاف پذيري است كه از قدرت و هسته مرورگر IE (مرورگرintenet explorer ويندوز)استفاده كرده و بر خلاف آن داراي قابليت ها وامكانات بسيار زيادي ميباشد. نكته قابل توجه اين است كه اين مرورگر تقريبا65% از رم شما را کمتر از کاوشگر ويندوز اشغال ميكند از اين رو مانع كاهشسرعت در سيستم ميشود.

قابليتهاي كليدي نرم افزار Maxthon 2.1.0.1870 Final:
- Tabbed Browsing Interface - مرور همزمان چند صفحه وب در يك پنجره.
ماکستوناز يک رابط جدولی قوی برای مرور اينترنت استفاده می کند توسط اين رابط شمامی توانيد بدون شلوغ کردن نوار وظيفه ويندوز چند سايت را با هم ودر يکپنجره باز کنيد .دراين حالت مرورکردن آنها آسانتر می شود چرا که اطلاعاتمربوط به مقدار فضای بارگذاری شده از سايت در بالای جدول ديده میشود.
-Mouse Gestures- حرکات بيانگرموس.
بهمرورگر خود توسط موس فرمان بدهيد!با فعال کردن ويژگی حرکات بيانگر موس میتوانيد توسط گرفتن يک کليد موس و حرکت دادن آن به يک سو به مرورگر دستوربدهيد.حرکات بيانگر موس انقلابی ديگر در صنعت مرور اينترنت است.بعضی ازمردم می گويند که اين کار شبيه به انجام کونگ فو با موس است.
- Super Drag&Drop- گرفتن وانداختن ويژه.
ماکستونانقلابی جديد در افزايش سرعت مرور صفحات وب به وجود آورده , به اين ترتيبکه شما کافی است يک پيوند را بکشيد و بيندازيد تا در جدولی جديد باز شود,شما می توانيد پيوند را به هر جای صفحه که بخواهيد بيندازِيد همين طور اگرمتنی را انتخاب کرده و به هر جای صفحه بيندازيد توسط موتور جستجو گر پيشفرض شما در اينترنت به دنبال آن می گردد.
- Privacy Protection- محافظت ازاطلاعات شخصي شما.
شمامی توانيد با چند کليک گذشته ها ؛ کوکيها وصفحاتی که توسط برنامه ضبط شدهاند ؛ رمزها و.. را پاک کنيد همين طور می توانيد اينها را به گونه ایتنظيم کنيد که با آغاز شدن يا بسته شدن ماکستون پاک شده تا اثري از اعمالشما بجاي نماند.
- نوار علاقه مندي ها.
ماکستون يک نوار علاقهمنديها را به محيط برنامه شما اضافه می کند که توسط آن می توانيد به پوشهَپيوندها که در پوشه علاقه منديهای شما قراردارد يا هر پوشه ای که بخواهيددسترسی داشته باشيد.
- AD Hunter - شکارچی تبليغات آزار دهنده اينترنتي.
صفحاتناگهانی صفحات شناور تصاوير تبليغاتی فلاشهای تبليغاتی....همه و همهچيزهای آزار دهنده ای هستند اما با شکارچی تبليغات از همه آنها راحتشويد.اين برنامه تمامی تبليغات (حتی درون سايت)رامی تواند مسدود کند وشمارا از شرشان راحت کند.
- Support Google Bar - پشتيباني كامل از نوار ابزار گوگل.
آيانوار ابزار گوگل را می توانيد بروي مرورگر ديگری جز کاوشگر اينترنتاكسپلورر نصب كنيد؟ً جواب خير است, اما برای ماکستون جواب آری است چرا کهماکستون از نوار ابزار گوگل به طور کامل پشتيباني می کند. نوار برنامه هایخارجی با ماکستون شما می توانيد با چند کليک ساده برنامه ای از سيستمخودتان را اجرا کنيد وحتی می توانيد آنها را طوری تنظيم کنيد که باماکستون شروع و اجرا شده و همچنين با ماکستون بسته شوند.
- Skins- تعويض پوسته هاي مروگر.
ماکستوناز پوسته های انعطاف پذيری استفاده می کند تا زيباتر به نظر برسد همراه باپوسته ها آيکونها نيز عوض می شود طراحان اين مرورگر بيش از 300 پوسته دراين وب سايت قرار داده اند و به كاربران امكان انتخاب و تغيير پوسته موردنظرشان را به سليقه خود ميدهد.
- پررنگ کنندهَ کليد واژه های پيدا شده توسط نوار جستجوگر.
بااستفاده از اين قابليت پس از اتمام عمليات جستجو كليه واژه هاي مربوط بهواژه جستجو شده در وب سايت ها بصورت رنگي در آمده و به كاربر در رسيدن بهجواب خود كمك بسياري ميكند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]