كنترل كامپیوتر دیگران از طریق Windows Messenger
حتماتا به حال راجع به كنترل یك كامپیوتر از راه دور یا همان RemoteAssistance چیزهایی شنیده اید.در این روش شما از طریق برنامه WindowsMessenger این ارتباط و كنترل را برقرار خواهید كرد. شما از این طریقمیتوانید كنترل سیستم دوست خود را كه در برنامه Windows Messenger با اودر ارتباط هستید كنترل كنید و برای مثال به او در برطرف كردن مشكل احتمالیسیستمش كمك كنید و مشكل را برای او حل كنید و یا حتی برعكس عمل كنید.

حتماتا به حال راجع به كنترل یك كامپیوتر از راه دور یا همان RemoteAssistance چیزهایی شنیده اید.در این روش شما از طریق برنامه WindowsMessenger این ارتباط و كنترل را برقرار خواهید كرد. شما از این طریقمیتوانید كنترل سیستم دوست خود را كه در برنامه Windows Messenger با اودر ارتباط هستید كنترل كنید و برای مثال به او در برطرف كردن مشكل احتمالیسیستمش كمك كنید و مشكل را برای او حل كنید و یا حتی برعكس عمل كنید.قابلیت Remote Assistance این امكان را برای شما فراهم می آورد كه فرددیگری را كه اطلاعات بیشتری در مورد كامپیوتر دارد دعوت كنید كه به سیستمشما متصل شده و صفحه نمایش سیستم شما را مشاهده كند و پیشنهاداتی را برایرفع اشكالات موجود در سیستم شما ارائه دهد یا تصحیحاتی را روی سیستم شماانجام دهد و در صورت تمایل حتی میتوانید كنترل موقت سیستم خود را دراختیار او قرار دهید تا اشكالات موجود را برطرف كند.
برای این منظور ادامه مقاله را دنبال كنید :
رویآیكن My Computer راست كلیك كرده و گزینه Properties را انتخاب كنید.واردشاخه Remote شده و در حالت انتخاب بودن تیك عبارت Allow Remote Assistanceinvitations to be send from this computer را بررسی كنید. اگر در حالتانتخاب شده نبود آن را فعال كنید.اگر میخواهید فردی كه از او برای برطرفكردن اشكالات سیستم خود كمك خواسته اید قادر باشد كه عملیات مختلف را ازراه دور روی سیستم شما انجام دهد روی دكمه Advanced كلیك كرده و تیك كنارعبارت Allow this computer to be controlled remotely را در حالت انتخابقرار دهید و روی دكمه OK كلیك كنید. مجددا روی دكمه OK در پنجره SystemProperties كلیك كنید تا این پنجره بسته شود.
حالا برای شروع عملیات مراحل زیر را دنبال كنید :
درابتدا اطمینان حاصل كنید كه شما و فردی كه قرار است به شما كمك كند ( یابرعكس ) به اینترنت متصل بوده و از طریق Windows Messenger با یكدیگر درتماس باشید. روی آیكن Windows Messenger در سمت راست نوار وظیفه دابل كلیككنید تا برنامه Windows Messenger اجرا شود. ( برای اجرا كردن برنامهWindows Messenger میتوانید از طریق مسیر Start - All Programs - WindowsMessenger نیز اقدام كنید )در لیست Online واقع در پنجره برنامه WindowsMessenger روی اسم فردی كه میخواهید به كمك شما بیاید راست كلیك كرده وبعد از لیستی كه ظاهر میشود روی عبارت Ask for Remote Assistance كلیككنید.اگر فرد مورد نظر درخواست شما را بپذیرد پیامی ظاهر میشود و از شماسوال میكند كه آیا اجازه میدهید كه دوست شما صفحه مونیتور شما را مشاهدهكند یا خیر؟ برای تأیید پیام و اجازه دادن به دوست خود روی Yes كلیك كنید.
در پنجره Remote Assistance پیامی را در قسمت Message Entry تایپ كردهو روی Send كلیك كنید. این پیغام برای دوست شما نمایش داده میشود. اگركامپیوترتان مجهز به میكروفن و بلندگو باشد میتوانید روی Start Talkingكلیك كرده و یك ارتباط صوتی را با دوست خود ایجاد كنید.از این به بعد دوستشما میتواند در هنگام ارتباط با شما تمامی عناصری را كه در صفحه نمایش شماظاهر میشود مشاهده نموده و در صورت لزوم راهنماییهای لازم را با تایپپیامهایی به شما ارائه دهد. همچنین دوست شما میتواند با كلیك روی دكمهTake Control سیستم شما را در اختیار بگیرد. برای اینكه بتوانید كنترلكامپیوتر خود را مجددا به دست بگیرید میتوانید روی كلید Esc در صفحهكیبورد و یا فشردن دكمه Stop Control واقع در پنجره Remote Assistance اینكار را انجام دهید. برای پایان دادن به ارتباط نیز باید در پنجره RemoteAssistance روی Disconnect كلیك كنید.حالا فرض كنید فردی كه از او كمكمیخواهید در Windows Messenger به صورت Online نباشد. در این حالتمیتوانید با انجام مراحل زیر و با ارسال یك E-Mail از او درخواست كمك كنید: ابتدا از طریق منوی Start وارد برنامه Help and Support شوید. در پنجرهHelp and Support روی عبارت Invite a friend to connect to your computerwith remote assistance در زیر مجموعه Ask for Assistance كلیك كنید. درپنجره ای كه باز میشود روی عبارت Invite Someone to help you كلیك كنید (در این لحظه باید حتما به اینترنت متصل باشید ).در فضای Or use e-mailarea از پنجره Remote Assistance آدرس e-mail شخص مورد نظر را تایپ نمودهو روی عبارت Invite this person كلیك كنید.در كادر Message واقع در پنجرهRemote Assistance - E-Mail an Invitation متن درخواست كمك خود را تایپكرده و اگر مایلید كمی درباره مشكل خود بنویسید. سپس روی Continue كلیككنید.در صفحه بعدی مدت زمانی را برای از بین رفتن دعوت تایپ كنید و سپس یكرمز عبور نیز مشخص كنید تا شخص مورد نظر از آن برای ارتباط با شما استفادهكند. بعد روی Send Invitation كلیك كنید تا درخواست شما به صورت E-Mailبرای شخص مورد نظر ارسال شود. اگر مراحل را صحیح انجام داده باشید پس ازخاتمه كار پیامی ظاهر شده و شما را از صحت عملیات مطلع میكند. بعد ازپذیرش دعوت توسط فرد مورد نظر شما ارتباط شما از طریق Remote Assistanceبا كامپیوتر شخص مورد نظر برقرار میشود و میتوانید از اطلاعات علمی اوبهترین استفاده را ببرید. توجه داشته باشید كه در تمام این مراحل شمامیتوانید خود فرد یاری رسان باشید.