[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
يک دسکتاپ مجازی برای مواقع ضروری

PrivateDesktop نرم افزاری است که به شما اجازه ميدهد يک ميزکار مجازی و جداگانهداشته باشيد و هر وقت بخواهيد به سرعت جای آن را با ميزکار فعلی عوض کنينتا اطلاعات شخصی تان لو نرود.


ايننرم افزار ميتواند به گونه ای تنظيم شود که فقط با زدن يک کليد حالت ها راعوض کند و از اين Desktop به دسکتاپ مجازی برود. ميتواند طوری تنظيم گرددکه هنگام تعويض پسورد نیز بخواد و هر شخصی نتواند نفوذ کند. اين نرم افزاربر روی TaskBar شما هم ميتواند قرار گيرد تا کنترل کامل بر روی آن داشتهباشيد. نرم افزار مفيدي میباشد
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]