[align=center]فاصله سنج رعد وبرق[/align]

[align=center][/align]
بوسیله این دستگاه قادر خواهید بود که فاصله رعد و برق را اندازه گیری کنید.همانطور که میدانید یرعت نور معادل 300 هزار کیلومتر بر ثانیه است و سرعت صوت معادل 333 متر در ثنیه است بهمین دلیل است که صدای رعد بعد از مشاهده برق به گوش میرسد.پس رعد هر 3 ثانیه 1000 متر را طی میکند.
آی سی تایمر 555 در این مدار بصورت مولتی ویبراتور استابل عمل کرده و فرکانس معادل 3.33 کیلوهرتز تولید میکند.که این معادل پریودی بابر با 0.3 ثانیه هست.این همان اختلاف زمانی بین سرعت انتشاار نور و صوت است.به محض مشاهده برق اسمان کلید s2 باید زده شودشمارنده های IC2 و IC3 که به صورت شمارنده های سری هستند صفر و ریست میشوند. سگنال خروجی آی سی 555 به ورودی ساعت آی سی شماره 2 میرسد و سپس به ای سی شماره 3 میرسد.دیود نورانی D1 بعد از 0.3 ثانیه روشن میشود.هریک از پالس ساعت ها دیود بعدی را روشن میکند به محض شنیدن صدای رعد سریعا کید S1 را باید زد تا مدار قطع شود و در این صورت تعداد دیود های روشن شده مشخص کننده فاصله رعد و برق است.ای سی کانتر ( شمارنده) شماره 2 فاصله را از 100 متر تا 990 متر مشخص میکند.
[align=center][/align]

به طور مثال اگر دیود D5 روشن شودفاصله رعد وبرق 500 متر خواهد بود.و اگر دیود های 3 و 16 روشن شوند فاصله 7300 متر خواهد بود.

نکته:
پتانسیومتر P1 باید به گونه ایی تنظیم شود که دیود نورانی D18 27 قانیه پس از فشار کلید S2 روشن شود.

برای اتوماتیک کردن مدار چه باید کرد؟

میتوان به جای کلید S2 از یک فتوسل و به جای کلید S1 از یک میکروفون حساس استفاده کرد البته باید مدارات تقویت کننده نیز استفاده شوند.

علم اکترونیک اسفند 1362 ش 5