تبديل نوار كاست به MP3

اين برنامه به شمااجازه ميده تا صدا و آهنگ مورد علاقه تان را در كامپويتر ذخيره كنيد! اينصدا ميتواند از طريق يك ميكروفن يا يك VCR و يا ضبط صوت عادي باشد كهميتوانيد توسط اين برنامه نوارصوتي (نوار ضبط صوت) را به Mp3 تبديل كنيد .همچنين توانايي جذب هر نوع صدا در كارت صوت و ذخيره ي آن را دارد مثلاصداي فيلم ها و بازيها و كليپهاي تصويري و آهنگها و صحبتها و گفتگوهايصوتي اينترنتي و ....


تواناييIDtag Editor را نيز دارد و ميتواند تمامي فايل هاي ذحيره شده را بامشخصات كامل ذخيره كند (مثل نام خواننده و نام آلبوم و اسم آهنگ و سالانتشار و هر توضيحي راجع به آهنگ.....) توانايي هوشمندانه ي زيبايي همدارد كه خود به خود قسمتهاي ساكت را حذف ميكند و اين باعث ميشود شماناراحت بد ضبط شدن فايل صوتي نباشيد . نرم افزار File Limitation اينبرنامه اجازه ميدهد كه محدوديت براي ضبط بگذاريم تا خود به خود بعد اززمان تعيين شده ضبط را به اتمام برساند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]