جمع آوری ایمیل ها توسط Email Address Collector

نرمافزاري براي جمع آوري و طبقه بندي E-Mail ها. فرق Email Address Collectorبا دیگر نرم افزارهاي جمع آوري و AdressBook اين است كه E-Mail AddressCollector خود آدرس ها را پيدا ميكند!! اين برنامه با اسكن كردن نرمافزارهاي مختلف مانند: MS-Outlook, Outlook Express, Microsoft DBXMSN/Win Messenger, Windows Address Book, Outlook Contacts folder, webpages, DOC, XLS, PDF و اسناد ديگردبه جمع آوري آدرسهاي اينترنتي ميپردازد!


اينبرنامه ميتواند به جستجو در داخل درايو ها و پوشه ها براي پيدا كردن آدرسE-Mail بپردازد! به صورت اتوماتیک آدرسهاي تكراري را حذف مي کند. همچنینقادر است آدرس هاي يافت شده را به فايل هابي با پسوند CSV تبديل كند .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]