بچهها بايد از همان سالهاي آغازين شكلها، رنگها و طرحها را كشف كنند، تغيير و تبديلها و رشد و نمو را مشاهده كنند، مفاهيم بومشناسي را درك كنند و به محيط زيست احترام بگذارند. در اين جا به نكتههايي اشاره ميشود كه كندوكاو بچهها را در طبيعت تقويت ميكنند. همچنين، آنان را به سوي كاوش در طبيعت فرا ميخواند. به اين ترتيب،آنان فرآيند علم يعني چگونه آموختن را تجربه ميكنند و حواسشان دقيق و قوي ميشود.

درباره آب و هوا صحبت كنيد

خورشيد، برف، باران و ابرها، صحبت درباره آب و هوا و بحث و گفتگو پيرامون آن تمامي ندارد. در ساعت هاي مختلف روز، اندازه سايه فرزندتان را مشخص كنيد. به اين ترتيب، او مي آموزد كه چگونه از طريق زاويه جابجايي خورشيد، مي توان زمان را درك كرد. در روزهايي كه برف مي بارد، يك قطعه نمد يا پارچه مخملي مشكي را دريخچال قراردهيد. سپس دانه هاي برف را برسطح آن به دام اندازيد و با ذره بين مشاهده كنيد . وسايل ساده اي مانند: بادنما، فرفره و بادبادك بسازيد و با كمك آن ها، سرعت يا جهت باد را بررسي كنيد. فرزند شما با استفاده از يك دماسنج و يك فنجان درجه بندي شده، مي تواند دما و ميزان بارش را طي يك دوره مشخص پيگيري و ثبت كند و اطلاعات خود را با پيش بيني هاي يك مركز هواشناسي محلي مقايسه كند. بنابراين،شما با اندكي مطالعه و بهره گيري از اشتياق كودك براي دانستن ميتوانيد يك مركز هواشناسي خانگي ايجاد كنيد .

باغباني را فراموش نكنيد

باغباني پروژه اي است كه بچه ها مي توانند از آغاز تا پايان مسئوليت آن را بر عهده گيرند. كاشتن، آب دادن، چيدن علف هاي هرز و برداشت محصول چه در يك گلدان و چه دريك باغچه كوچك مي تواند بچه ها را با چرخه زندگي گياهان آشنا كند و به آنان امكان مراقبت از يك موجود زنده را بدهد.گل آفتاب گردان و لوبيا سريع رشد مي كنند، توجه بچه ها را به خود مشغول مي كنند و اعتماد به نفس آنان را تقويت مي كنند. طي ماه هاي زمستان، قراردادن پياز در آب فرصتي را فراهم مي سازد تا بچه ها رشد ريشه ها را مشاهده كنند .

به گردش برويد

در جنگل، در پارك، در ساحل دريا يا حتي اطراف خانه شما، جانداران زيادي وجود دارند كه پيوسته در جنب و جوش اند. با نگاهي دقيق به تپه مورچه ها،لانه پرندگان، تارعنكبوت يا زيرسنگي كه برگردانده شده، مي توان آموخت كه حشرات و ساير جانوران چگونه غذا تهيه مي كنند و براي خود سرپناهي فراهم مي سازند. از گنجينه هايي كه موج ها براي ساحل دريا به ارمغان مي آورند،غافل نشويد.صدف ها،سنگ ها،برگ ها يا مخروط هاي كاج را با هم مقايسه كنيد. به فرزندتان كمك كنيد تا بفهمد هر چيزي كه مي بيند هدفي دارد. يك صدف مي تواند خانه يك جاندار باشد و يك دانه مي تواند به درختي تنومند تبديل شود. از فرزندتان بخواهيد شكل چيزهايي را ترسيم كند كه نمي توان آن ها را جمع آوري كرد .

به آسمان خيره شويد

تغييرات روزانه خورشيد و ماه باعث تغييرات شگرفي در آسمان مي شوند و فرصتي را فراهم مي سازند تا در آموختن زمان و تقويم به فرزندانمان ياري رسانيم. تغيير شكل ماه، تغييرات نور و زمان ظاهرشدن وناپديد شدن آن را ثبت كنيد.در حالي كه بسياري از بچه ها از تاريكي مي ترسند،شما مي توانيد با نشان دادن زيبايي هاي آسمان شب به فرزندتان آرامش بخشيد. با روشن كردن شمع يا چراغ، شب پره ها و ساير حشرات شب پرواز را جذب كنيد .

بچه ها با بررسي بخش كوچكي از طبيعت مي توانند آگاهي خود را از جهان پيرامونشان وسعت بخشند و بياموزند كه جانوران و گياهان چگونه رشد و زندگي مي كنند.چون طبيعت پر از حركت، تغيير و شگفتي است، منبعي بي پايان براي بحث و گفتگوست و از اين طريق شما مي توانيد در بهبود توانايي سخن گفتن و خوب شنيدن به فرزندتان ياري رسانيد. وقتي ما همراه فرزندانمان در طبيعت كاوش مي كنيم، در حالي كه باعث تقويت حس ارزش قائل شدن براي زيبايي ها و شگفتي هاي جهان پيرامونمان در آنان مي شويم، فرصت تفكر علمي را نيز برايشان فراهم مي سازيم .

منبع :

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]