تبدیل چهره ه به کارتون با Cartoon Maker 4.71

خودتانهم میدانید كه كاریكاتور یك تصویر اغراق آمیز است و همیشه باعث لبخندبینندگان میشود. برای مثال، اگر بینی كسی گنده باشد، كاریكاتور او یكبینی بزرگ تر خواهد داشت ؛ و یا اگر چشمان كسی كوچك باشند، كاریكاتور اواز چشمهای كوچكتری برخوردار خواهند شد. اكنون ، این نرمافزار میتواندكاریكاتور شما و دوستان تان را به راحتی و با یك تلنگر ترسیم نماید.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ... _setup.exe
یا
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ... _setup.exe