بچهها ميتوانند در جريان بازيهاي روزانه خود مهارتهاي علمي را نيز بياموزند: مشاهده كردن، شناسايي كردن. البته براي پاسخگويي به همهي پرسشهاي آنان به فراگيري موضوعهاي گوناگون نياز نداريد. فقط كافي است در شور و شوق آنان براي كشف كردن شريك شويد، آنان را تشويق و ترغيب كنيد و كمك كنيد به ارزش فرايند يادگيري پي ببرند. در اين جا چند راهكار پيشنهاد ميشود كه در كنار چند آزمابش ساده و بسيار كم هزينه كنجكاوي طبيعي فرزندان شما را تقويت ميكنند.

يك مركز علمي درست كنيد

ابزارهاي لازم براي كندوكاو را فراهم آوريد؛ يك ذره بين، يك منشور، يك خط كش و متر، ترازوي خانگي و چند ظرف پلاستيكي ابزارهاي مناسبي هستند. سپس از چيزهاي پيرامونتان مانند سنگ، دانههاي گياهان، روزنامه و ماسه به مجموعه بيفزاييد تا بررسي شوند. دفترچهي يادداشت را فراموش نكنيد. براي بررسي ماشينهاي ساده، ابزارهايي مانند قفل و كليد، قند شكن، پيچ و مهره، آچار و پيچ گوشتي را به آنها بيفزاييد. بچهها دوست دارند دستگاههاي از كار افتاده را از هم بازكنند. بنابراين، يك ساعت قديمي، عروسك كوكي، تلفن قديمي يا هر چيز ديگري را كه به تعمير آن اميدي نداريد، در مركز علمي بگذاريد.

آب بازي كنيد

بازي با آب فرصتهاي نامحدودي براي كشف و معرفي مفاهيمي مانند چگالي، حجم و روابط علت و معلول فراهم ميكند. يك شيشه مربا را پراز آب كنيد. سپس از فرزندتان بخواهيد بررسي كند چه چيزهايي در آب حل ميشوند، چه چيزهايي برسطح آن شناور ميمانند و چه چيزهايي در آن فرو ميروند. به او نشان دهيد كه چرا آب و روغن با هم مخلوط نميشوند؛ مقداري روغن نباتي مايع و زرد رنگ در حجمي برابر مخلوط كنيد. وقتي اين مخلوط را هم ميزنيد، چند لحظهاي به رنگ سبز ناپديد ميشود. حالتهاي مختلف آب ( جامد،مايع و گاز)را بررسي كنيد.


بچه ها را در آشپزي مشاركت دهيد

هنگامي كه آشپزي ميكنيم، تغييرهاي شيميايي و فيزيكي پيش چشمانمان رخ میدهند. افزودن مخمر به آب، افزودن نشاسته به غذا براي قوام گرفتن آن وحتي هم زدن غذا در حين رنگ دهي به آن، ميتوانند باعث بهت و شگفتي شوند و كودك را به نظر دادن و پرسيدن ترغيب كنند. ساختار برنامههاي آشپزي مانند آزمايشهاي واقعي است. بنابراين، فرزند شما ميتواند پيشبيني كند، بيازمايد، مشاهده كند، مقايسه كند و به نتايجي دست يابد. نموداري از مراحل اين فرايند تهيه كنيد و به ديوار بچسبانيد تا او بتواند ارتباط اين مراحل (از يك فرضيه تا يك نتيجه) را ببيند. اين كار شما را با چگونگي فكر كردن او آشنا ميكند.


حواس بچه ها را به كار گيريد

موادي كه بو و طعم يا بافت جالبي دارند مثل مركبات، پودر قهوه، صابون معطر و برگ درختان، جمع آوري كنيد و از فرزندتان بخواهيد كه آن ها را فقط با استفاده از دستان يا بيني خود شناسايي كند. صداهاي گوناگون را ضبط كنيد و از او بخواهيد بگويد آن صداها مربوط به چه هستند. با پرسشهاي گوناگون او را به اندرشيدن و كنجكاوي وا داريد. براي مثال، در خانهي ما چه صداهاي مختلفي را ميتواني تشخيص دهي؟ در اتاق پذيرايي چه صداهايي را ميشنوي؟ چه صداهايي را بايد تقويت كنيم تا به راحتي بشنويم؟ براي ساير حسها نيز ميتوان برنامههاي جالبي ترتيب داد.

شركت كردن در برنامه علم آموزي بچهها، آنان را تشويق ميكند تا پرس و جو ها و پژوهشهاي خود را جدي بگيرند و به دنبال پيدا كردن پاسخ آنها باشند. شما با استفاده از وسايل ساده و مقداري آگاهي نسبت به شيوه كار، ميتوانيد درب آزمايشگاه هيجان انگيزي را به روي آنان بگشاييد كه دانشمندان كوچكتان بتوانند در آن پژوهش كنند و به پاسخ پرسشهايي دست يابند كه در واقع براي آنان جالبند و شما فقط نظاره گر آن باشيد كه اين پژوهشها به كجا مي انجامند. به زودي شما خواهيد ديد همان گونه كه مهارتهاي فرزندانتان در حل مسائل عميقتر ميشود، او نظرهايش را به شيوههاي جديد و گوناگوني سازمان ميبخشد.
منبع :

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]