باگ جدید وحشتناک در اکسل 2007!
Excel را میتوان یکی از معروف ترین نرمافزارهای قدیمی تولید شده توسط مایکروسافت دانست که برای محاسبات ریاضی وآماری بیشترین کاربرد را داراست. مدت زمانی است که Excel 2007 در بستهOffice 2007 توسط مایکروسافت عرضه شده است. در نسخه 2007 اکسل ، قابلیتهایجدیدتر و متنوع تر و همین طور ظاهری جذاب تر گنجانده شده است. اما درتاریخ 22 سپتامبر 2007 ، یک باگ ریاضی وحشتناک در اکسل 2007 یافت شد!مشکلی که واقعأ مسئولان مایکروسافت را سردرگم کرده است و تاکنون اصلاحیهای نیز در این خصوص ارائه نشده است. لازم به ذکر است این موضوع اولین بارتوسط یک رسانه فارسی زبان ، به وسیله ترفندستان منتشر میشود و در میانرسانه های خارجی نیز به تازگی به بحثی داغ تبدیل شده است.
اما این باگ چیست؟

اکنون به وسیله یک ماشین حساب یا حتی ماشین حساب خود ویندوز دو عدد 850 و 77.1 را در هم دیگر ضرب کنید. حاصل طبعأ 65535 خواهد شد.
امااکنون این کار را به وسیله اکسل 2007 ، قوی ترین نرم افزار محاسباتی انجامدهید! در میان تعجب حاصل 100,000 خواهد شد! یک عدد رند و کاملأ بی ارتباط!
فرمول ضرب این دو عدد در اکسل نیز SUMPRODUCT(850,77.1) 0= میباشد.

جالب اینکه علاوه بر اعداد فوق ، این باگ بر روی اعداد دیگری نیز پابرجاست.