با نرم افزار میر عماد، خط خوش را تجربه کنید

خط نستعلیق یکی ازخطهایی است که در نوشتن متنهای فارسی و اردو و گاه عربی به کار میرود.این خط بیشتر از هر جای دیگر در ایران رواج دارد و خوشنوسیان ایرانی اغلببا این خط به هنرنمایی میپردازند.

در اواخر سده هشتم و اوایلسده نهم هجری، یعنی در عهد تیموری از درآمیختن دو خط نسخ و تعلیق، خوشنوسیجدیدی برای خط فارسی در ایران بوجود آمد که «نسخ تعلیق» نامیده شد و بعدهابه نام «نستعلیق» شهرت یافت.

خطنستعلیق دومین خط خاص ایرانیان است. خط نستعلیق فاقد علایم زیر و زیر وپیش است و با توجه به ظرافتها و گردشهای لطیفی که در حرکتها و شکل حروفدارد کمکم جایگاه خود را در خوشنویسی جهان باز کرد. برخی آن را «عروسخطوط اسلامی» مینامند. ابداع خط نستعلیق را به هنرمندی به نام میرعلیتبریزی نسبت دادهاند. وی در اوایل قرن نهم هجری میزیسته است. نقش میرعلیتبریزی در تدوین نستعلیق آنچنان مهم و اساسی بود که استادان بعدی از وی بهعنوان ابداع کننده نام بردهاند.


از دیگر کسانی که در تکامل خطنستعلیق نقش داشتهاند، میتوان از «سلطان علی مشهدی» و «میرعلی هروی» نامبرد. اما هنرمندی که نستعلیق را به اوج تکامل و زیبایی رساند «عماد الحسنیقزوینی» معروف به «میرعماد» بود که در قرن یازدهم و در دوره صفویه زندگیمیکرد. میرعماد با ابتکار و خلاقیت خود و مهارت بالایی که در نستعلیق بهدست آورد دارای سبک و مکتبی شد که هنرمندان خوشنویس سالیان بسیار پس از اواز سبک وی پیروی کردند.

از آنجا که کاربران علاقه بسیار زیادی بهاستفاده از این خطوط دارند به تازگی دیبرخانه شورای عالی اطلاعرسانی باعرضه آزاد فونت نستعلیق گامی بزرگ در زمینه ترویج استفاده از این خط زیباپرداخته است. و اما نرمافزاری که قصد معرفی آن را داریم میرعماد نامدارد. میرعماد یکی از بهترین و کاملترین نرمافزارهایی است که طراحان وکاربران خوش ذوق ایرانی با آن آشنایی کامل دارند.

نرمافزارمیرعماد دارای خطوط زیبایی همچون نستعلیق، شکسته، تحریری، ثلث، نسخ، معلیو پیرآموز است که به راحتی و بدون نیاز به نرمافزارهای اضافی و تنظیماتپیچیده میتوان در محیطهای WordPad، NotePad، Word و تمام نرمافزارهایOffice از آن استفاده کرد این نرمافزار دارای روش کار بسیار سادهای استو انعطافپذیری فوقالعاده آن کاربران بسیار زیادی را به خود جذب کردهاست. امکاناتی همچون:

- تغییر کشیدگی و ترکیب و جابجایی حروف، نقاط و اعراب

- پشتیبانی حروف فارسی، عربی، کردی و بلوچی

- اعراب گذاری کامل

- انتقال به برنامههای گرافیکی بصورت منحنی

- قابل اجرا در ویندوزهای XP و Vista

- امکان استفاده در Office 2000 تا Office 2007

از ویژگیهای بارز این نرمافزار است.

از دیگر نرمافزارهای مشابه این محصول میتوان به چلیپا، کلک، خوش قلم، نستعلیق و ... اشاره کرد.

برای حمایت و دلگرمی بخشیدن به سازندگان نرم افزارهای ایرانی نسخه اصل این نرم افزار را تهیه نماییم.منبع: هفته نامه کلیک- امیر عصاری