تبدیل فیلم به فرمت دلخواه شما!

فرمتهای مختلف برای فایلها گاهی مزیتهایی دارند و گاه نیز همین مزیتها دردسر ساز میشوند.

یکیاز مهمترین این نوع فایلها که همیشه دردسر ساز بودهاند، فرمتهای مختلففایلهای صوتی و تصویری هستند. همان طور که می دانید، فایلهای تصویری درفرمتهای مختلفی ارائه میشوند که هر کدام از این فرمتها، ویژگیهایمخصوص به خود را دارد. یکی دارای حجم پایینی است و دیگری دارای کیفیتبالا، بعضی قابلیت پخش بر روی تلفن همراه را دارند و برخی دیگر فقط بر رویرایانه پخش میشوند.

اینقابلیتها و تفاوتها در برخی مواقع مشکلات بسیار زیادی را به همراه داردکه یکی از این مشکلات، استفاده از آنها در دستگاههای مورد علاقه است.فرض کنید فیلمی را از اینترنت دانلود کرده اید و می خواهید آن را روی سیدی کپی کنید و در دستگاه ویدئو سی دی مشاهده کنید. بیشتر فیلمهایاینترنتی به دلیل کم شدن حجم شان در فرمت AVI در دسترس قرار دارند و اینفرمت نیز به راحتی قابلیت رایت و پخش در دستگاه ویدئو سی دی را ندارد درچنین حالتی، چه کار باید کرد؟ می خواهیم راه حلی مناسب برای تمامی اینموارد به شما معرفی کنیم تا مشکلی با فایلهای تصویری از فرمتهای مختلفنداشته باشید.


استاد تبدیل

نرم افزار پیشنهادی،Convert Master Video است و همان طور که از نام آن مشخص است، استاد تبدیلفایلهای ویدئویی به یکدیگر است. این نرم افزار می تواند عملیات تبدیل وجداسازی فایلهای مختلف تصویری از جملهRMVB,RM,WMW,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VCD,DVD,SVCD,AVI,MPEG به یکدیگر را انجامدهد.


رایت روی دی وی دی

قابلیت رایت تمامی فرمتهایبالا، روی دی وی دی برای مشاهده در DVD Playerهای خانگی نیز در این نرمافزار قرار دارد. همچنین در این بخش، منوهایی کمکی تعبیه شده است که بااستفاده از آنها به راحتی می توانید چندین فایل را در یک دی وی دی باسرعت بالا جمع آوری نمایید.

ضبط دیجیتال

از دیگر قابلیتهایموجود در این نرم افزار، امکان دریافت فیلم از منابع خارجی مختلف از جملهدوربینهای آنالوگ و دی وی، وب کم، تلویزیون و ویدئو است.


استخراج صوت

فرضکنید یک کلیپ تصویری در اختیار دارید و می خواهید از آن در ضبط صوت ماشیناستفاده کنید. در چنین حالتی، تنها راه استفاده از آن، تبدیل فایل تصویریبه فرمت صوتی قابل پخش در ضبط صوت ماشین است.

برای انجام چنین کارینیز می توانید از این نرم افزار کمک بگیرید. استخراج صوت از فیلم و ذخیرهآن در فرمتهای MP3,AC3,RA,M4A,OGG,AAC,MP2 از دیگر قابلیتهای منحصر بهفرد این نرم افزار قدرتمند است.


تبدیل فرمت

روش کار بااین نرم افزار بسیار راحت است. پس از نصب و اجرای آن از در محیط اصلی نرمافزار، آیکونهای مختلفی را مشاهده خواهید کرد. برای انتخاب فایل مورد نظردر این بخش، باید روی گزینه Browse در کنار بخش Input file name کلیک کنید.

سپسفرمت خروجی مورد نظر خود را از آیکونهای لیست شده در بخش بالایی نرمافزار انتخاب کنید و محل ذخیره فایل بعد ازعملیات تبدیل را نیز با کلیکروی گزینه Browse در کنار بخش Output Directory مشخص کنید. در نهایت، باانتخاب جزییات مربوط به فرمت مورد نظر از بخش Profile، برای آغاز عملیاتتبدیل، روی گزینه Convert کلیک نمایید. میتوانید با کمک همین نرم افزاربر روی گزینه DVD Bum کلیک کنید. سپس با استفاده از پنجره جدید که بهنمایش در می آید. دی وی دی مورد نظرتان را رایت کنید.

این نرم افزار، از سایت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] قابل دانلود است.