همگی کاربران چه مبتدی و چه پیشرفته ، مطمئنأ نرمافزار Paint یا همان نقاشی ویندوز را میشناسند. همگی زمانی را به تفریحصرف این برنامه کوچک کرده ایم. اما با آمدن نرم افزارهای حرفه ای ویرایشعکس همچون Corel ، Photoshop و ... این برنامه دیگر کاملأ به یک نرم افزارابتدایی تبدیل گشته است. اما پیشنهاد میکنیم این نرم افزار را اصلا دست کمنگیرید! چرا که توانایی بسیار جالبی در این برنامه وجود دارد که تاکنون ازدید شما پنهان مانده است. با استفاده از ترفندهای مخفی که اکنون به شمامعرفی خواهیم کرد میتوانید اعمالی را با Paint انجام دهید که جزء ویژگیهاینرم افزارهای حرفه ای ویرایش تصویر است. این ترفند را اکیدأ به شماپیشنهاد میکنیم.

ابتدا برای اجرا کردن برنامه Paint ، از منوی Start و سپس All Programs وارد Accessories شده و Paint را انتخاب کنید.

پساز باز شدن برنامه ، از منوی File ، گزینه Open را انتخاب کنید. سپس درپنجره جدید باز شده یک عکس را برای نمونه انتخاب کرده و روی دکمه Openکلیک نمایید.
حالا عکس مورد نظر شما در برنامه باز شده است.

مهر زدن قطعه ای از عکس
در Paint قابلیت مخفی وجود دارد که با استفاده از آن میتوانید قطعه ای از عکس را همانند مهر کردن تکرار کنید.
برایاین کار در داخل نوار ابزار برنامه ، ابزار Select را انتخاب کنید (مستطیلنقطه چین). سپس بر روی قسمتی از عکس با استفاده از موس یک مستطیل ایجادکنید. اکنون دست خود را روی دکمه Ctrl نگه دارید و مستطیلی را که ایجادکردید جابجا کنید و رها کنید. همواره دستتان که روی دکمه Ctrl است این عملرا ادامه دهید تا قطعه عکس انتخاب شده همانند عمل مهر زدن تکرار گردد.

ساییدن قطعه ای از عکس
با استفاده از این قابلیت مخفی ، میتوانید قطعه ای از عکس را همانند عمل ساییدن روی کل عکس بکشانید.
برایاین کار در داخل نوار ابزار برنامه ، ابزار Select را انتخاب کنید (مستطیلنقطه چین). سپس بر روی قسمتی از عکس با استفاده از موس یک مستطیل ایجادکنید. اکنون دست خود را روی دکمه Shift نگه دارید و مستطیلی را که ایجادکردید جابجا کنید. تا زمانی که دستتان روی دکمه Shift باشد این عمل تکرارخواهد شد.

کوچک و بزرگ کردن قطعه ای از عکس
قابلیت مخفی دیگری که در Paint وجود دارد کوچک و بزرگ کردن قطعه ای از عکس به شکلی است که دیگر اجزای عکس تغییری نکند.
برایاین کار در داخل نوار ابزار برنامه ، ابزار Select را انتخاب کنید (مستطیلنقطه چین). سپس بر روی قسمتی از عکس با استفاده از موس یک مستطیل ایجادکنید. اکنون دست خود را روی دکمه Ctrl نگه دارید و یکی از دکمه های + و -را بزنید. دکمه های Ctrlو+ عکس قطعه انتخابی را بزرگ و دکمه Ctrlو- قطعهانتخابی را کوچک میکند.
لازم به ذکر است که این ترفند را میتوانیدروی تمامی ابزارهای ایجاد نقاشی نیز اجرا کنید. به فرض مثال در نوار ابزار، ابزار Brush (قلم مو) را انتخاب نمایید. اکنون دست خود را روی دکمه هایCtrl و + نگاه دارید تا نقطه بزرگتر شود.