After Effect چیست؟

برنامه After effects چیست ؟
بدونشک تاکنون نمونه های از عملکرد برنامه After effects را دیده اید .تیراژفیلم ماتریکس و بسیاری از تبلیغات تلوزیونی را بیاد آورید . از این برنامهبه شدت در صنعت تصویر متحرک و فیل م های ویدیویی و تیزاژ فیلم ها وتبلیغات تلویزیونی استفاده می شود . حتی محتوی رسانه هایی که بر روی CDR وDVD و متحرک سازی وب و سایر موارد مشاهده می کنید اغلب محصول برنامه AEاست برنامهAE در زمینه تلفیق و ترکیب تصاویر متحرک همان قدرتی را دراختیاز شما قرار می دهد که ابزارهای نقاشی و ترسیمی در اختیار هنرمندانقرار داده اند . در محیط این برنامه می توانید ارتباط بین تصاویر ، صداهاو فیلم های متحرک را به دلخواه و با جیره دستی بر قرار نمایید به کمک اینبرنامه می توانید صداها را وارد کنید تا با حرکات تصاویر اجرا شوند.
قدرت After effects :
پشتیبانی کامل از تکنولوژی DirectX & Open Gl
توضیح :
Open Gl: تکنولوژی که شامل قانون های ریاضی و منطقی برای خلق
Animation
DirectX: تکنولوژی که از طرف ماکروسافت ارائه شده که شامل تکنیک های گرافیکی می باشد.
دارای ارتباط کامل با برنامه های Photoshop وIllustrators وpremiere
Photo Edit: برنامه ای برای کار با عکس ها
Vector Edit: برنامه ای برای ساختن عکس های برداری
Movie Edit: برنامه ای برای تدوین فیلم
خودکارسازیعملیات Render از طریق code نویسی: تولید فیلم ( عکس ها و slide ها را بهطور پشت سر هم قرار میدهد و به شکل فیلم تبدیل میکند) .
Animation (متحرک سازی):
لغتمتحرک سازی یا Animation یک لغت لاتین و به معنای « زندگی» یا «روح» استشبها وقتی که در پشت میز خود نشسته اید و برنامه AE کا ر می کنید یکAnimator ( متحرک ساز) به حساب می آیید. اگر تعدادی تصاویر ساکن را دریکتوالی پشت سرهم قرار داده و پس در هر تصویر تغییرات جزئی ایجاد نموده و آنتصاویر را با سرعت مناسب اجرا کنید توأم حرکت برای بینندگان ایجاد می شودمانند:
(سرعت نمایش )

Frame۴ Frame ۳ Frame ۲ Frame ۱

برنامه AE کدام فرمت ها را تولید می کند ؟
حاملیا به اصطلاح خروجی AE میتواند انواع گوناگونی باشد مانند فیلم ، ویدیوییدیجیتال محتوای یک CD تولید منوها برای DVD ها ،Web … استفاده شود.
رایجترین فرمت خروجی برنامه AE همام فیلم های Quick time است .

Type of AE file:
· Swf فایل کم حجم تولید برنامه فلش
· Aviفیلم با کیفیت بالا و video Animator
· Dv stream تولید شده توسط DV camera
· Flc تولید دوربین های مخصوص
· Image sequence عکس های متوالی
· Inter frame compressed or object more فایل ذخیره شده که عنصری از فیلم محسوب می شوند.
· Mpeg – ۴ فایل های کم حجم و قابل حمل
· Quick time movie (mor) player مخصوص شرکت mac فرمت فایل کم حجم .
· Wave نوعی داده صوت
· And …
تفاوت AE با photo shop در چیست ؟
برنامهفتوشاپ برای دستکاری تصاویر ساکن طراحی شده است . اگر در یک پروژه افکتگذاری لازم است تا از تصاویر ساکن با کیفیت بالا استفاده نماید بهترینانتخاب برنامه قدرت مند photo shop می باشد از تصاویر پردازش شده درفتوشاپ میتوان در پروژه های AE استفاده نمود . برنامه فتو شا پ برایپردازش تصاویر ساکن بسیار بسیار مناسب و پر قدرت است و برنامه AE برایتصاویر متحرک بسیار پر قدرت طراحی شده است .
تفاوت AE با Flash در چیست ؟
فلشبرنامه ای است که مانند AE به شما امکان می دهد تا تصاویر ساکن و فیلم وصدا را با یکدیگر ترکیب نماید .فلش به کمک زبان اسکریت نویسی مخصوص که بهAction script معروف است به شما اجازه می دهد تا تصاویر تعاملی ایجادنمایید . برنامه فلش فایل های خود را با بردرها و گرافیک های Bitmap تولیدمی کند . در تصویر برداری خطها ومنحنی ها بر اساس توابع و فرمولهای زیادیایجاد می شوند.
درتصاویر Bitmap خطها و منحنی ها وشکل ها با استفاده ازترکیب پیکسل ها ( مربع های بسیار کوچک) تولید می شوند.تفاوت دیگر آن استکه برنامه AE با هر نوع تفکیک پذیری قادر است تصاویر دارند نماید .
افکت ها و فریم های کلید ی در محیط AE نسبت به محیط فلش پیچیده تر و مجهزتر هستند.

تلفیق و ترکیب (compositing) چیست ؟
ترکیبcompositing فرآینده است که طی آن تصاویر ساکن و فیلم ها و متحرک سازی ومتن و صدا را با یکدیگر ترکیب و مخلوط می سازد برنامه AE درست مانندفتوشاپ به شدت از لایه ها استفاده می کند و به کمک همین لایه ها است کهترکیب را مدیریت می کنید . در یک ترکیب می توانید از دو لایه ها و یاز ازصدها لایه استفاده نمایید .
چگونه مطالب (Items) را در محیط AE وارد میکنیم ؟
واردکردن ویدیو در محیط AE به چند روش امکان پذیر است :
· در اولین روش از ویدیویی دیجیتال (DV) یا وسیله ورودی مثل CAMERA یا پورت Fire wire
· یک کامپیوتر منجر به پورت Fire wire
· یک کابل Fire wire برای اتصال دوربین به کامپیوتر
· نرم افزاری که انتقال ویدیویی دیجیتال را به کامپیوتر کنترل نماید ( برنامه Premier)
بیشتر کامپیوترهای مجهز به پورت Fire wire یک نرم افزار مخصوص کنترل انتقال ویدیویی دیجیتال نیز دارند.
برنامه های مانندsony movie slallar opplifinol cut express , Adobe imovie , Adobe premier این توانایی را دارند .
با استفاده از این روش وارد کردن فیلم از دوربین دیجیتال یا وسایل اجرای فیلم به محیط برنامه AE بسیار ساده انجام می گیرد .
درروش دوم باید فیلم آنالوگ را به فرمت دیجیتال تبدیل کنید . این کار را بهروشهایی گوناگون میتوان انجام داد . دیجیتالی نمودن فایل های آنالوگفرآیندی ساده ای نیست اغلب به زمان زیاد و توانایی فنی نیاز دارد .
در روش دوم از فیلم های استفاده می کنیم که قبلاً به فرمت تبدیل شده پاشند.
محیط و روابط کاری AE:
شرکتAdobe درهمه محصولات خود رابطی پر قدرت و کار بر ایجاد میکند . اگر قبلاًبا برنامه photo shop یا Illustrator کار کرده اید پس بسیاری از برنامههاو ابزارهای AE برای شما آشنا هستند .از سوی دیگر برنامه AE بر اساس مفاهیمو ویژگی هایی شکل گرفته که ممکن است برای شما بدیع باشند و به همین دلیلبرخی قسمت ها و امکانات محیط کاری این برنامه برای شما غریب و ناآشناهستند .
برنامه AEدر هر پروژه به مؤلفه های مانند فیلم و صداها وتصاویر ساکن (Footage) نیاز دارد و به همین دلیل یک پنجره Project در محیطبرنامه تعبیه شده که این مؤلفه ها را نگهداری و مدیریت می کند . همچنینپنجره تدوین یا Time line در محیط برنامه مشاهده میکنید که از آن برایتنظیم فیلم و سایر مؤلفه های پروژه اشتفاده میکنید همچنین یک پنجرهComposition در محیط AE وجود دارد که عملکرد آن مانند صفحه ای است کهپروژه های خود را داخل آن ایجاد و مدیریت نموده و پیش نمایش اجرای آن رامشاهده میکنید . هنگام کار در برنامه AE اغلب از این سه پنجره استفادهمیکنیم .
Open AE :
هنگام باز کردن برنامه AE در اولین با رپیغامخوش آمدید ظاهر می شود پس از زدن کلید ok وارد برنامه می شویم در نگاه اولیا بهتر بگوییم defult ، AE های حاوی ۵ پالت (pallet) و یک پنجره به نامproject می باشد .

Shemetic of AE:
Default pallet (panel)
Tools
Information
Audio
Time Control
Effect
پنجره project :
درمحیط برنامه AE برای سازماندهی مطالب و ذخیره تنظیماتی که در پروژه ایجادمیکنید از پنجره project استفاده میکنیم هنگامیکه یک تصویر را در محیطبرنامه photo shop باز می کنید آن تصویر به عنوان یک سند فتوشاپ ذخیرهخواهد شد . اما هر گاه یک پروژه را در محیط AE ایجاد و ذخیره نمایید فایلآن پروژه فقط شامل ارجاع به فایلهای فیلم و فایلهای تصویر و فایل هایموسیقی است که داخل پروژه گنجانده اید به همین خاطر است که حجم فایل هایAE بسیار کوچک است .
پنجره Project یکی از سه پنجره مهم برنامه AEمحسوب می شود . همه مولفه های لازم برای پروژه شامل فیلم ها و تصاویر ساکنو صداها را در پنجره پروژه نگهداری و مدیریت می کنید . اصطلاح Footageرابطه عام برای انواع رسانه ها شامل فیلم و تصاویر ساکن یا صدا را در محیطپروژه باز کنید فقط یک ارجاع به فایل فیلم یا فایل فایل ها با فرمت هایگوناگون در این پنجره قرارر می گیرند و فقط ارتباط یا لیک آنها به فایلاست و فایل هایی که ما آ«ها را وارد کرده این (import) تنها ارجاع آنهاهستند .

هر بار پروژه جدیدی باز می کنید project window خالی میباشد و هنگامی که فیلم یا تصویر و یا هر فایلی را به محیط پروژه وارد کنیدآن موضوع داخل پنجره Project قرا ر می گیرد و هر گاه Project ذخیره می شودیک فایل با پسوند AEP ( after effect project) ذخیره می گردد ، این فایلقادر است ونوع مشخصات و نشانی ذخیره انواع مؤلفه های پروژه را بیاد بیاورد.
Composition:
ترکیب یا Composition محل و جایی است که شما ازمؤلفه های که وارد برنامه کرده اید استفاده میکنید بدون پنجره Compositionنمی توان متحرک سازی ، ویدیو ، گرافیک یا صدا را تولید کرد در واقع com (تلفیق) صفحه شما است که بازیگران شما که همان object ها قرار دارند و برروی آنها فیلتر گذاری ، پردازش و انجام می گیرد .
هر یک از صفحه هایایجاد شده com آیکن خاصی دارند که داخل پنجره آشکار می شود . اگر چندComposition یا صفحه داشته باشید با کلیک بر روی آیکن مورد نظر تان میتوانید بین صفحه های مختلف تغییر موقعیت دهید .
باید بدانید که در صفحه ماعناصر یا object ها هستند که هدف کار را دنبار میکنند و خروجی از Composition پدید می آید .
درضمن همزمان با پنجره Composition ، پنجره time line نیز پدید می آید بدلیلاینکه صحفه های مختلف عناصر مختلف دارند پس خاصیت ها و گونه های مختلفیدارند که این اختلاف در پنجره تدوین (time line) مشخص می شود .
ایجاد Composition
پساز یانکه یک فایل جدید ایجاد کردید ( file باید یک Composition ایجادنمایید برای این کار د رمنوی Composition رفته میگزینید Composition کیلکمیکنید تا از shortcut ، ctrl +N استفاده کنید .
پس از این پنجره Composition setting نمایان می شود :

در بالای صفحه Composition name وجود دارد که نام صفحه می باشد یک نام به دلخواه وارد کنید .
درفیلد preset انواع روشهای آماده برای تعیین ابعاد و تفکیک پذیری ارائه میشود . این فیلد شامل روش های آماده برای ویدیو ، فیلم ، وب و … است .
اگردر فیلد preset یک روش را انتخاب کنید فیلد width/ height به طور خودکارتنظیم می شود . این فیلد ابعاد پیکسلی عرض و ارتفاع تصویر یا فیلم راتنظیم می کنند . در عین حال می توانید داخل هر یک از یان فیلدها کلیکنموده و ابعاد پیکسل دلخواه را وارد کنید . اگر گزینه lock aspect ratioto ۴:۳ فعال باشد آنگاه تغییر در یک فیلد سبب تغییر خودکار در فیلد دیگرخواهد شد (width/ height) برای هماهنگ شدن + نسبت ۴:۳ برای بسیار از پروژهها مناسب است .
تذکر : صفحه هایی که بر روی صفحه مانیتور مشاهده میکنید از پیکسل های مربعی شکل تشکیل شده اند . اما صفحه های ویدیوی ازپیکسل های مستطیل شکل هستند .
در فیلد pixel AR ، square pixels را انتخاب کنید این گزینه برای صفحه های ویدیویی باید انتخاب شود.
درفیلد Frame rate سرعت اجرای فیلم بر حسب تعداد فریم در هر ثانیه را مشخصمی کنید . هر نوع خروجی به یک سرعت خاصی نیازدارد .فیلم های ویدیویی باسرعت ۳۰ FPS اجرا می شود .
تعداد گردش ( Duration) صفحه را بر تعداد FPS تعمیم کنید مقدار واقعی مشخص می شود .
NTSC ۲۹.۹۷
Pal ۲۴ or ۲۵

فیلد بعدی resolution : می توانید در این قسمت کیفیت فیلم را کاهش دهید تا عملیات را با سرعت بیشتری انجام دهد .
پس به هنگام render نهایی مقدار افزایش دهید .
فیلدstart time code که زمانی Composition یا ترکیب را مشخص میکنید مثلاً زمان۰:۰۰:۰۰:۰۱ اولین فریم را مشخص می کند و Duration ، دوره گردش یا همان FPSرا مشخص کرد.
Import:
وارد کردن اجزا و object ها به داخل پنجره Project برای آغاز به کار با AE بسیار ضروریست .
درک نوع ارتباط بین Project و ترکیب ( صفحه ) Composition و تدوین (time line) کلید موفقیت در برنامه AE است .
در یک مکان خالی از پنجره Project دو بار کلیک کنید تا کادر تبادلی ( Dial box) ، import file باز شود .
فایل خود را انتخاب کنید پس کلیک ok را بزنید می بیند در قسمت Project فایل مربوط وجود دارد .
وارد کردن فایل photo shop در AE:
برایاین کار کلیک ctrl + I را بزنید تا پنجره import file نمایان گردد بدلیلآنکه کار با لایه ها آسان تر باشد از فایل ها ی photo shop استفاده میکنیمیعنی در photo shop لایه های دلخواه را ایجاد می کنیم و در AE با آنها کارمی کنیم در پنجره import file و در قسمت import as گزینه Composition راانتخاب کنید تا لایه ها در صفحه وارد شود .
تدوین (time line):
برنامهAE یک ابزار پرقدرت ساخت گرافیک های متحرک است به همین دلیا ایجاد حرکتمهمترین هدف و وظیفه این برنامه است . در برخی پروژه ها به حرکاتی نرم وهموار نیاز دارید و در بعضی پروژه ها به حرکات سریع و رعد آی نیاز داریدبه بهره گیری از ویژگی Hey Fram ( فریم های کلیدی ) می توانید حرکت دلخواهرا کنترل نمایید .
time line ها از لایه های تشکیل شده اند که این لایههمان object ها یا عناصر صفحه می باشند هر لایه دارای خصوصیاتی می باشدیعنی هر object خصوصیاتی دارد که با تغییر و محاسبه و پردازش و انجام دادنیکسری عملیات می توانیم به هدف پروژه برسیم برای مثال :

فریم کلید ی(key Frame) :
فریمکلیدی یا key Frame یا اصطلاح مربوط به متحرک سازی آن است که نقطه شروع ونقطه پایان یک عمل خاص را در نظر بگیرید . این نقاط شروع و نقاط پایان درواقع کلیدهای متحرک سازی هستند .
متحرک سازان از مفهوم فریم کلیدیاستفاده نموده و نقاط کلیدی در یک صفحه را مشخص می کنند . در این نقاط یکتغییر خاص باید اتفاق بیفتد . پس از طراحی و ساخت فریم های کلید ی بایدفریم های بنیابین (betweenـ In) را طراحی و ایجاد نمود .
مثلاً درمتحرک سازی نوع کلیدها متفاوت هستند بدین صورت که فریم های کلیدی در واقعراهنمای همه فریم هایی هستند که بین فریم کلید ی قرار می گیرند.
خصایص مربوط به هر object دارای Frame هستند چون آنها هستند که وظیفه دارند متحرک و پویانمایی (Animation) گردند برای مثال :
یکفایل به فرمت Jpg را باز کردید (import ) این فایل در پنجره Projectنمایان می شود این فایل را Drag کرده و در Composition رها می کنیم بعد درقسمت time line رفته فلش کوچکی که در لایه مربوط ( فایل type) وجود داردرا کلیک میکنیم بعد از آن به قسمت opacity رفته و مقدار آن را به ۸۰ تغییرمیدهیم می بینم که یک ایجاد شده زبانه زمان را ( در صفحه بعد توضیح می دهمدر شکل ) را ۱۰ ثانیه به جلو می کنیم و مقدار opacity را به ۵۰ تغییر میدهیم بعد برای اجرا کلید enter را فشار می دهیم می بینم عکس محو می شود وکم رنگ می گردد.
Other panel:
اگر در AE به menu سری بزنید که شامل panel هایی می باشد که بسیا ر سودمند است panel هایی مانند Tools, Info, Time control, Audio…
در این قسمت شرح مختصری از کار ایی این panel ها را ذکر میکنم:
Tools(ctrl + ۱ ): شامل ابزاری برای کار با Project ها مانند:
Selection Tools ابزار انتخاب
Rotation Tools ابزار چرخش موضوعات
Orbit camera Tools چرخش در Composition سه بعدی
Clones Tools قلم رنگ آمیزی
Eraser پاک کردن
Zoom +Zoomو -Zoom
Text برای بوجود آمدن object متنی
Info(ctrl + ۲): شامل x,y مختصات muse، کد رنگ
Effect S time control:
شامل ابزار دیدن فیلم
Effect : برای Effect دادن به object ها که بسیار سودمند است .
Audio( ctrl + ۴) :
برای تنظیم db(Disable) صدا و Volume و باندها وکلاً موسیقی
Paragraph & character : برای تنظیم متن ها و نوشته ها در AE که ابزار کاملی محسوب می شود.
دیدن نتایج وکلاً Preview در AE :
بر روی Composition راست کلیک کنید از menu باز شده گزینه Preview را انتخاب نمایید حالا سخ انتخاب دارید .
۱) RAM Preview (سرعت زیاد) RAM شکل فیلم داخل
۲) Wire Frame دیدن اسکلت و صورت سیمی
۳) Motion with trials همراه با Effect ها و دنباله Project ها
Power of AE( قدرت After Effect):
دارایAE دارای امکانات بسیار زیاد ی می باشد و دارای Effect ها و Transitionگوناگون و متنوعی می باشد و شامل ابزاری برای کار با لایه ها و لایه هایمتغیر و ابزار طراحی و فیلم سازی می باشد .
مثال ساده از برنامه After Effect برای درک بهتر از این برنامه:

ایجاد یک پرچم درحال اهتزاز یک عکس ثابت :
اگرچند این تفکیک از گرافیک های ابتدایی استفاده میکند تا سهولت آن را نمایشدهد اما از یک گرافیک چند لایه ای انیمیشن یا فایل ویدیویی نیز می توانبرای افزودن طی نتایج ذخیره کننده تر استفاده کرد.
برای ایجاد این کار از فیلتر Displacement وجود دارد .
۱) با کلیک کردن روی file new new Project یک پروژه جدید را باز کنید .(ctrl + N)
۲) با انتخاب Composition New Composition جدید را ایجاد کنید .
۳) با زدن دکمه ctrl + x پنجره Composition setting نمایان میشود .
۴) تنظیمات C.S را به شکل زیر انجام دهید .
Composition name : play
Width:۳۲ Height:۴۲۰ Medium ۳۲۰×۴۲۰
۵) برای افزودن تصاویری که می خواهید مورد استفاده قرار دهید file Import Footage File را انتخاب کنید . (Alt + Ctrl +۱)
برای مثال فایل FIA play .Psd را باز کنید .
۶) برای نرمی حرکت و نرم شدن اطراف File های فتوشاپ باید از گزینه زیر استفاده کنیم .
Layer Preـ Compose
۷) حالا بر روی لایه پرچم کلیک کنید و از منوی Effect و Distort Displace mend map را انتخاب کنیم .
حالااز منوی شدن و نیل Effect باید گزینه Wave و Position را تغییر دهید مقدارتغییر هر کدام میزان امواج (Waving ) را افزایش خواهد داد.