جستجوي سريع با Web ferret

web ferret يك نرم افزار جستجو دراينترنت است كه مي توانيد خيلي سريع آن را از روي desktop اجرا كنيد واحتياجي به باز كردن صفحه موتور هاي جستجويي چون google ياyahoo نيست .اين نرم افزار با استفاده از موتور هاي جستجوي قدرتمند نتايج را در عرضچند ثانيه براي شما نمايش مي دهد . همچنين مشخص ميكند كه در حال استفادهاز كدام موتور جستجو است.

براي مثال نشان مي دهد كه در حال جستجودر yahoo Directory يا Altavista و ... است و بعد از پيدا كردن هر item آنرا به انتهاي فهرست اضافه مي كند به اين ترتيب شما مجبور نيستيد تا انتهاي جستجو صبر كنيد بلكه هرگاه صفحه مورد نظر خود را مشاهده كرديد جستجو رامتوقف كنيد و مستقيما به ان صفحه مراجعه كنيد . اگر اهل جستجو در اينترنتهستيد اين نرم افزار را به شما توصيه مي كنيم . براي نصب رايگان آن ميتوانيد به سايت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مراجعه كنيد .