این برنامه باعث استفاده بهینه سیستم عامل از رممیشود. عملکرد ان همانند نرم افزار FreeRAM XP Pro است.این برنامه همچنینمقداری از فضایی که توسط برخی برنامه ها بیهوده اشغال شده است را نیز ازادمیکند.

دانلود برنامه:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
حجم:400 کیلو بایت