طريقه فرمت گوشي هاي سمبيان

تذكرات :

1. باطرى گوشى بايد حداقل 5 خط پر داشته باشد.
2. بهتر است سيم كارت و ممورى كارت را براى فرمت كردن در بياوريد.
3. بعد از فرمت ممورى ٬ برنامه ها و اطلاعات نصب شده در آن پاك مي شوند.
4. هنگام فرمت بوسيله 3 كليد ٬ از شما تأئيديه درخواست نمي شود . پس قبل از فرمت Back Up بگيريد.

آموزش ها :

1. Safe Mode :-دكمه مداد را نگه داريد و گوشى را روشن كنيد و دکمه مداد را رها نکنید تاصفحه اصلی گوشی بیاید ٬ به اين روش روشن کردن گوشی به طریق Safe Mode میگویند.


توضيحات : خيلی ها مي پرسند از کجا بدونيم که گوشی به صورت Safe Mode بالا آمده ؟
پاسخ : در ظاهر تفاوتی ندارد ، اما نرم افزار هايی که در Autorun گوشی هستند ديگر بالا نمي آیند.
نرم افزار هایی که در Autorunهستند مانند : منشی تلفن و مديريت تماس ها و پروفايل


2. فرمت ممورى كارت :


- گوشی را در حالت Safe Mode روشن کنید.
- در Menu قسمت Extras سپس قسمت Memory برويد و Options و سپس Format mem.Card را انتخاب کنید و ممورى كارت را فرمت كنيد.


3. فرمت گوشى :


-ابتدا 3 كليد : سبز و * و 3 را همزمان نگه دارید و گوشى را روشن كنيد ٬اين 3 كليد را انقدر نگه داريد كه فرمت كردن شروع شود.در اين روش Passwordعملاً Bypass ميشه !


نکات :

- اين روش بسيار مطمئن و بنيادي است كه مخصوص Symbian 7 است.
- این روش در مورد گوشی های 7650 و 3650 و N-Gage و 6630 جواب نمي دهد.


4. برگرداندن فايل هاى INI از ROM به RAM گوشى ( كه به اشتباه فرمت ناميده مي شود ) :


توضیحات: در اين روش فايل هاى INI كه حاوى اطلاعات درباره چگونگى اجراى نرم افزارها هستند ٬ از ROM گوشى كه درايو Z است به گوشى برگردانده مي شوند و بهنوعى باعث ايجاد شرايط بعد از فرمت مي شود.


- در صفحه اصلی گوشى ( جايى كه شماره گيرى مي كنيد ) تايپ كنيد : #7780#* ( از چپ به راست )
- از شما در مورد اطمينان درباره Factory Default سؤال مي شود ٬ تائيد کنید ( دکمه Yes )
-در مرحله بعد از شما Password گوشى سوال مي شود ٬ به صورت پيش فرض 12345است. آن را وارد مي كنيد و گوشى Factory Default يا فرمت كارخانه اى ميشود.


نکات :


- اما در این روش گوشی فرمت نمي شود !چون فايل هاى اجرايى در درایو های C و E باقى خواهند ماند و فقط فايل هاىINI بازيابى مي شوند و حتى ليست Contact هم پاك نمي شود !
- حال برای فرمت کردن واقعی گوشی از همین روش استفاده کنید ولی به جای کد بالا از کد #7370#* ( از چپ به راست ) استفاده کنید.