طریقه چت رایگان با ایرانسل (آموزش کامل)
مطمئنأ شمانیز تاکنون با سیم کارت های سومین اپراتور کشور به نوعی سر و کار داشتهاید. سیم کارت های ایرانسل به دلیل نوآوری های متعدد و تبلیغات گسترده وبه ویژه قیمت پایین توانسته است حضور موفقی را در عرصه مخابراتی کشورداشته باشد و با استقبال گسترده مردم روبرو شده است. چرا که دیگر شما تنهابا 15 هزار تومان یک خط خواهید داشت! به همین دلیل ابتکارات و ویژگی هایمنحصر به فرد این سیم کارت ها ، مشکلات و نقص هایی که ایرانسل به همراهدارد نیز به نوعی مخفی شده است. علاوه بر توانمندی هایی همانند GPRS و MMS، ایرانسل قابلیتهای دیگری هم دارد که بسیاری از افراد از آنها بی خبرند.یکی از قابلیتهای فوق العاده ایرانسل که به تازگی ایجاد شده است ، SMSChat Zone نام دارد. ابزاری که شاید همینک با معرفی آن شما را به خرید یکسیم کارت ایرانسل وسوسه کند! SMS Chat Zone ابزاری است کاملأ رایگان ومجانی که به وسیله آن میتوانید یک ابزار چت کامل را از طریق SMS Chat رویگوشی خود داشته باشید. توسط SMS Chat Zone شما میتوانید با دوستان خود کهایرانسل دارند چت کنید ، دوستان جدیدی را جستجو و پیدا کنید ، از اتاق هایچت استفاده کنید و در کل یک محیط چت کامل را روی گوشی خود داشته باشید.همچنین توسط SMS Chat Zone ، شما میتوانید پیام ها و آفلاین های دریافتیدر یاهو مسنجر را هم به صورت SMS روی گوشی خود دریافت کنید که خود اینموضوع نیز بسیار جالب است! در این ترفند قصد داریم به معرفی نحوه کاملاستفاده از SMS Chat Zone به طور کامل بپردازیم.


فعال سازی
برای فعال سازی ابتدا باید پیام کوتاهی با متن Go برای شماره 8383 ارسال نمایید.
سپس پیام کوتاهی با متن زیر به عنوان خوشامد گویی دریافت می نمایید :


-Welcome To ChatZone!REPLY with
!FF to make-a-friend
!CC to enter chat rooms

--------------------------------------------------------------------------------
ثبت نام
برای ثبت نام در این سرویس ابتدا باید نام ، سن ، جنسیت و محل اقامت تان را به شماره 8383 با فرمت زیر ارسال کنید:

[R [name][age][s--e--x][location
Location = محل زندگی ، S--e--x = جنس ، Age = سن ، Name = نام

مثال:

R Nima 21 M Teh

--------------------------------------------------------------------------------
لیست فرمان ها

با تایپ متن CL و ارسال به شماره 8383 می توانید کل لیست فرمان های موجود در سیستم را از طریق دو پیام کوتاه دریافت کنید.

--------------------------------------------------------------------------------
جستجوی دوستان
برای پیدا کردن دوستان جدید می توانید فرمان S را به همراه سن و جنسیت و مکان به شماره 8383 ارسال کنید.

[S [name][age][s--e--x][location
مثال :
S Sahar 24 F Tehran

--------------------------------------------------------------------------------
مشاهده کاربران آنلاین
با ارسال فرمانهای زیر به شماره 8383 می توانید تعداد کاربران آنلاین را ببینید.

تعداد دوستان حاضر : FA
تعداد دوستان حاضر در محیط چت سایت FM : MSN
تعداد دوستان حاضر در محیط چت سایت FY : Yahoo
تعداد دوستان حاضر در محیط چت سایت FI : ICQ
تعداد دوستان حاضر در محیط کلی چت : FC

--------------------------------------------------------------------------------
ورود به محیط چت
با ارسال فرمانهای Y , M & I به همراه نام کاربری و رمز ورود به شماره 8383 می توانید به محیط چت سایتهای زیر وارد شوید.
* ورود به محیط چت سایت Yahoo( ارسال متن زیر به شماره 8383 )

Y-Yahoo

* ورود به محیط چت سایت MSN ( ارسال متن زیر به شماره 8383 )

M-MSN

* ورود به محیط چت سایت ICQ( ارسال متن زیر به شماره 8383 )

I -ICQ

مثال:

**** Y Nima


--------------------------------------------------------------------------------
اضافه کردن افراد به لیست

برای اضافه کردن افراد به لیست می توانید از فرمان A استفاده کنید.
[A [Contact’s name
برای اضافه کردن دوست به لیست شبکه های خارجی می توان با ارسال پیام به شماره 8383 از فرمانهای زیر استفاده کرد:
اضافه کردن دوست به لیست دوستان سایت AY : Yahoo
اضافه کردن دوست به لیست دوستان سایت AM : MSN
اضافه کردن دوست به لیست دوستان سایت AI : ICQ
مثال :
AY Sahar

--------------------------------------------------------------------------------
دریافت مشخصات
با ارسال حرف G به شماره 8383 می توانید مشخصاتی را که ثبت نام کرده بودید دریافت کنید.

-G


--------------------------------------------------------------------------------
به روز رسانی مشخصات
برایبروز رسانی کردن اطلاعات شخصی و تغییر آیتمهای ثبت نامی (ترفندستان) میتوانید با ارسال این پیام به شماره 8383 مشخصاتی را که ثبت نام کرده بودیدبروز رسانی کنید.

[U [new name][new age][new s--e--x][new location


--------------------------------------------------------------------------------
غیر فعال کردن شخص
با ارسال این پیام به شماره 8383 می توانید دسترسی و دریافت پیامهای مربوط به شخص مورد نظر را مسدود کنید.

[B [Friend’s contact number

مثال:

B 98935360***9

برای خارج کردن نام کسی از حالت مسدود می توان از دستور UB استفاده کرد.

UB 98935360***9


--------------------------------------------------------------------------------
حذف اعضا
با ارسال این پیام به شماره 8383 می توانید دوستان خود را از لیست حذف کنید.

[D [Friend’s contact number

مثال:

D 98935360***9


--------------------------------------------------------------------------------

خروج از محیط چت
با ارسال این پیام به شماره 8383 می توانید از محیط چت سایتهای مختلف خارج شوید.

خروج از محیط چت سایت EY : Yahoo
خروج از محیط چت سایت EM : MSN
خروج از محیط چت سایت EI : ICQ
خروج کلی از محیط چت : EA

--------------------------------------------------------------------------------

راهنما
باارسال فرمان H – Help به شماره 8383 دو پیام دریافت خواهید کرد که در موردنحوه دریافت راهنما برای هر قسمت شما را راهنمایی می کند .