مشاهده مبلغ کارکرد موبايل از طريق SMS ( ترفند موبایل )

از جمله سرويسهاي جانبي که دارندگان تلفن همراه اپراتور اول مخابرات، ميتوانند از آن استفاده نمايند، آگاهي از مبلغ کاربرد ميان دورهايموبايلشان مي باشد.

بدين ترتيب جهت دريافت مبلغ کارکرد موبايل،تنها کافيست يک SMS با فرمت (تاريخ شروع,تاريخ انتها) براي شماره تماس30009 ارسال نماييد.

اطلاعات ارسال شده براي دوره زماني انتخاب شده بر حسب ريال عبارتند از:

- هزينه SMS هاي ارسال شده

- هزينه مکالمه درون شهري

- هزينه مکالمه بين شهري

- هزينه جابجايي خط

- مجموع هزينه هاي فوقبطورمثال درصورتيکه مي خواهيد مبلغ کارکرد موبايل خود را از تاريخ اول فروردين1385 تا تاريخ 23 فروردين 1385 دريافت نماييد. متن SMS شما به صورت زيرخواهد بود:

860101,860123

دقت نماييد که بين اين دو تاريخعلامت کاما ( , ) وجود دارد، اکنون عبارت بالا را براي شماره 30009 ارسالنماييد تا در زمان اندکي ليست کاملي از کارکرد موبايل شما برايتان ارسالشود.

اگر حرف H را به شماره 30009 ارسال نماييد. پيغامي دريافت ميکنيد که نحوه ارسالSMS جهت دريافت کارکرد موبايلتان را شرح مي دهد.