سوني اريكسون


نکات و کدهاي مخفي براي گوشي هاي سوني اريکسونهست که حتي موقع خريد گوشي هم به شما کمک مي کند ... زماني که يه گوشي رومي خواهيد بخريد مي تونيد با اين کدها اون گوشي رو کاملا تست کنيد (اسپيکر - زمان مکالمه - دگمه ها - دوربين - فلاش و ... )

توضيحات:
> به معناي حرکت دادن جوي استيک گوشي به سمت چپ
< به معناي حرکت دادن جوي استيک گوشي به سمت راست
به ترتيب از سمت چپ به راست کدها را وارد کنيد:

*>*>>*<
دسترسي به service menue

در اين قسمت مي تونيد گوشيتون رو کاملا تست کنيد ...


11*>*>>*<
ورژن فيرم وير ( سيستم عامل ) گوشي را نشان مي دهد.


#06#*
نمايش سريال نامبر گوشي


براي اينکه سريع حالت بي صدا ( silent ) گوشي را فعال يا غير فعال کنيد بايد کليد c را فشار داده و نگه داريد.


بافشردن هر حرفي بر روي صفحه گوشي و نگه داشتن آن شما وارد Address Bookگوشي شده و ليست نامهائي که با آن حرف شروع مي شوند را خواهيد ديد. برايمثال با نگه داشتن دگمه شماره 5 گوشي ، شما وارد آدرس بوک گوشي شده و ليستتمام نامهائي را که با حرف j شروع مي شوند را خواهيد ديد.


در حالت دوربين:
دگمه 1 : انتخاب رزولوشن عکس
دگمه 2 : انتخاب حالت عکس برداري در شب
دگمه 3 : انتخاب حالت جلوه هاي ويژه
دگمه 4 : انتخاب حالت self timer براي عکاسي با تاخير
دگمه 5 : انتخاب فلاش
دگمه بالا و پائين ولوم : تغيير بزرگنمائي ( zoom )


جهت قفل شدن صفحه کليد گوشي و همچنين اجراي screen saver دگمه هاي * و lock را فشار بدهيد.


اتصال سريع:
درحالت استندباي دگمه more را فشار بدهيد تا گزينه هاي infrared , Bluetooth, silent , phone statues , shortcuts customizing ظاهر بشوند.


باگزينه shortcuts customizing ميتوانيد هرکدام از جهتهاي جوي استيک را بهعنوان يک کليد ميانبر جهت وارد شدن به يک منوي خاص تعريف کنيد.


تغيير سريع روشنائي صفحه تصوير:
در حالت دوربين برويد و سپس درحاليکه دگمه * را نگه داشته ايد با حرکت جوي استيک به بالا و يا پائين روشنائي صفحه را کم و زياد کنيد.کد های مخفی گوشی های سامسونگ


#06#*
سریال نامبر گوشی ( IMEI )

#9999#*
ورژن نرم افزار گوشی

228#*#8999*
وضعیت باطری ( دما ، ولتاژ ، ظرفیت)

246#*#8999*
وضعیت برنامه

289#*#8999*
تغییر سرعت زنگ آلارم گوشی

324#*#8999*
Debug screen

367#*#8999*
Watchdog ( رمز گوشی)

427#*#8999*
Trace Watchdog ( پیدا کردن رمز گوشی)

523#*#8999*
تغییر میزان کنتراست صفحه تصویر ( تنها در ورژن G60L01W )

636#*#8999*
وضعیت حافظه

746#*#8999*
حجم فایل سیم کارت

778#*#8999*
اطلاعات سیم کارت

289#*#8999*
تست رینگ تون

778#*#8999*
جدول SIM Service

377#*#8999*
تصحیح EEPROM Error ( از کلیدهای جانبی برای انتخاب مقادیر cancel و ok استفاده کنید)

785#*#8999*
RTK( Run Time Kernel ) Error اگر ok را بزنید گوشی ریست میگردد.

947#*#8999*
ریست گوشی در مواقعی که گوشی بسیار هنگ کرده است.

842#*#8999*
تست ویبراتور

نكته :
اگرکدهای بالا در گوشی شما عمل نکرد به جای *8999 کدها ، عدد 0 را قراربدهید. برای مثال : کد #842*8999#* تبدیل به کد #0842#* میگردد.
اگر باز هم تاثیر نکرد اینبار به جای عدد 8999 که در همه کدها مشترک میباشد عدد 9998 را قرار بدهید.


3855#*2767*
FullEEPROM Reset فرمت گوشی و همچنین باز کردن قفل گوشی SGH-600 ( قفلی کهشبکه فروشنده گوشی بر روی گوشی قرار داده تا با سیمکارت های دیگر قابلاستفاده نباشد این کد برای کسانی مفید است که از خارج از کشور با خودشانگوشی آورده اند و با سیمکارت های اپراتور داخل کشور و یا جاهای دیگر کارنمیکند. بدون سیمکارت گوشی را روشن کنید و وقتی پیغامی مبنی بر نبودنسیمکارت مشاهده کردید این کد را وارد کنید حالا دوباره گوشی ری استارتمیشود و حالا به احتمال زیاد قفل شبکه از بین رفته است.)
در این حالت سریال نامبر گوشی به 0-400044-89-447967 تغییر پیدا میکند.

2878#*#2767*
Custom EEPROM Resetمدلهای: E700 , S500 , X100 , X600 , E100


All in one Code *#8999*8378#

Brightness *#8999*523# تغییر روشنائی صفحه

External *#8999*3825523# تصویر صفحه دوم ( بیرونی) گوشی

List : *#2255# لیست شماره ها

AFC DAC Val : #*1200#

IMEI : #*1300# سریال نامبر گوشی

IMSI : #*1400#

7693# *# : Sleep Act/DeAct فعال کردن یا غیر فعال کردن حالت خواب (خاموش شدن نور زمینه پس از چند ثانیه که کلیدی فشرده نشود.)

Sleep variable (8) : #*7683#

Sleep mode Debug : #*7632#

Sleep mode RESET : #*7673#

L1 Sleep : #*5176#

Calibration Info : #*2256#

Data : #*2286# اطلاعات باطری

Copycat feature (Activate or Deactivate) : #*2679#

Handsfree mode (Activate or Deactivate) : #*4263# هندزفری

Half Rate (Activate or Deactivate) : #*4700# کیفیت صدای پائینتر اما مصرف باطری کمتر

BVMC Reg value : #*7352#

Sleeptime : #*8462#

Time ON : #*2558#

EFR(Activate or Deactivate) : #*3370# فعال کردن یا غیر فعال کردن حالتکیفیت بالای صدا ( درحالت فعال، کیفیت صدا بالاتر میرود اما مصرف باطریبیشتر میگردد)

SIM : #*7462# وضعیت سیم کارت

Voltage/Frequenci (Activate or Deactivate) : #*7983#

Voltage (Activate or Deactivate) : #*7986#

Old time : #*8466#

Audio Path : #*2834#

DCS support (Activate or Deactivate) : #*3270#

Data (Activate or Deactivate) : #*3282#

Flash volume formated : #*3676#

L1P1 : #*5171#

L1P2 : #*5172#

L1P3 : #*5173#

SMS Brearer CS (Activate or Deactivate) : #*7762#

Time in L1 : #*8465#

wtls key : #*9795#

Current CAL : #*2252#

AVDDSS Management (Activate or Deactivate) : #*2836#

Dump of SPY trace : #*3877#

RSAV : #*7728# همه چیز به حالت استاندارد گوشی برمیگردد اما هیچ چیز پاک نمیشود

ARM State (None or Full Rate) : #*2677#

Software version : *#9999#

HW ver, SW ver and Build Date : *#8999*8376263# ورژن نرم افزار (سیستم عامل) و سخت افزار گوشی و همچنین تاریخ ساخت

HW version : *#8888# ورژن سخت افزار

HW/SW version : *#8377466# ورژن نرم افزار (سیستم عامل) و سخت افزار گوشی

Official Software Version : #*6837# ورژن سیستم عامل گوشی

locks : *#7465625# کنترل وضعیت قفل گوشی

Errors : *#8999*377#

EEPROMReset (Unlock and Resets Wap Settings) : #*7337# ریست گوشی ( احتمالاگوشیهائی که توسط SP قفل شده اند ( اپراتورهای ارائه دهنده خدمات شبکه )قفل شبکه شان ازبین خواهد رفت. این کد برای کسانی مفید است که از خارج ازکشور با خودشان گوشی آورده اند و با سیمکارتهای اپراتور داخل کشور و یاجاهای دیگر کار نمیکند.بدون سیمکارت گوشی را روشن کنید و وقتی پیغامی مبنیبر نبودن سیمکارت مشاهده کردید این کد را وارد کنید حالا دوباره گوشی ریاستارت میشود و حالا به احتمال زیاد قفل شبکه از بین رفته است)
E2P Full Reset : *2767*3855# ریست کلی گوشی اگه گوشی قاطی کرده باشد

E2P Custom Reset : *2767*2878#

E2P Wap Reset : *2767*927# ریست کلی اینترنت اگه قاطی کرده باشد

WAP Settings Reset : *2767*73738927# بازگشت به تنظیمات استاندارد اینترنت گوشی

E2P Camera Reset : *2767*226372# ریست دوربین گوشی

Accessory : #*7326# ویبراتور ( در برخی از مدلها )

MIC : #*6420# میکروفون خاموش

MIC : #*6421# میکروفون روشن

MIC : #*6422# اطلاعات میکروفون

MIC : #*6428# اندازه گیری میکروفون

Trace enable and DCD disable : #*3230#

Trace disable and DCD enable : #*3231#

RAM Dump (On or Off) : #7263867#

Messages : *335# حذف تمامی پیامهای MMS

Dump Mm file : *663867#

WAPSAR enable / HTTP disable : #*536961#

WAPSAR disable / HTTP enable : #*536962#

Serial enable / Others disable : #*536963#

Java Download Mode : #*53696#

5282#*2767* : یک روش سریع برای پاک کردن تمام بازی های جاوا بر روی گوشی

Operation Typ (Class C GSM) : #*7222#

GSM (Activate or Deactivate) : #*4760#

EGSM (Activate or Deactivate) : #*3476#

Tool : *#4777*8665# ابزار GPSR

GPRS Switching (set to: class 4, class 8, class 9 or class 10) : #*2527#

Oparation Typ (Class B GPRS) : #*7252#

Multi Slot (Class 1 GPRS) : #*7271#

Multi Slot (Class 4 GPRS) : #*7274#
تمام کد و رمزهای مخفی گوشی های نوکیا

سري كامل كد هاي مخفي گوشي هاي نوكيا را به دليل درخواست شما دوستان به صورت كامل در اينجا قرار مي دهیم :
ممکن است بعضی از این کد ها در یک سری از گوشی ها اجرا نشود !!


#06#*
سریال نامبر گوشی را نشان میدهد ( IMEI )

#92702689#*
نمایش: سریال نامبر گوشی ، تاریخ ساخت ، تاریخ فروش ، تاریخ آخرین تعمیرات (0000 به معنای نداشتن تعمیر قبلی) برای خروج از این صفحه باید گوشی راخاموش و دوباره روشن کنید.

#3370*
با این کد شما از حالت EFRاستفاده خواهید کرد که باعث میگردد از حداکثر کیفیت صدای گوشی برخوردارشوید اما در عوض مصرف باطری شما کمی بالاتر خواهد رفت

#3370#
حالت EFR را غیر فعال میسازد.

#4720#*
گوشی را در حالت کیفیت صدای پائین قرار میدهد و در عوض مصرف باطری شما درحدود 30 درصد کاهش میابد.

#4720#*
حالت قبل را غیر فعال میسازد.

#0000#* و یا #9999#*
ورژن سیستم عامل گوشی ، تاریخ ساخت نرم افزار ، و نوع فشرده سازی را نشان میدهد.

#30#*
شماره های محرمانه گوشی را نمایش میدهد.

#67705646#*
در گوشی های مدل 3310 و 3330 لوگوی شبکه را حذف میکند ( IR-TCI )

#73#*
تایمر گوشی و همچنین تمام امتیازات بدست آمده در بازی ها را Reset میکند.

#746025625#*
نمایشوضعیت سرعت clock سیمکارت گوشی. اگر گوشی شما دارای حالت SIM Clock StopAllowed باشد به این معنا خواهد بود که گوشی شما میتواند درحالت کمترینمیزان مصرف باطری درحالت Standby قرار بگیرد.


#2640#*
کد رمز فعلی گوشی را نشان میدهد. کد رمز گوشی در حالت عادی 12345 می باشد.

#7780#*
RESETگوشی یا همان بازگشت به حالت تنظیمات کارخانه ای است. مناسب برای زمانیکهگوشی هنگ کرده است . درواقع درایو C گوشی را ریست میکند ( ریست گوشی بدونحذف برنامه ها و دفترچه تلفن و اس ام اس ) بعد از وارد کردن این کد ، گوشیاز شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت.

#7370#*
فرمتگوشی . مناسب برای زمانیکه گوشی بسیار زیاد هنگ کرده است. درواقع این کددرایو C گوشی را فرمت میکند و البته تمامی برنامه ها و فایلهای موجود برروی این درایو از بین خواهند رفت . بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شماتقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت.


روش مستقیم فرمت گوشی های اسمارت فون بدون نیاز به منوی گوشی:

اگرپسوورد ( security code ) گوشی قبلا تغییر داده شده است و آنرا نمی دانیدو همچنین گوشی شما از سیستم عامل سیمبین ورژن7 استفاده می کند ( مثل 6600و 7610 و 6620 و 6260 و 9500 و 9300 ) ابتدا گوشی را خاموش کرده و درحالیکه سه دگمه سبز ، * ، 3 را همزمان نگه داشته اید گوشی را روشن کنید وآنها را آنقدر نگه دارید تا کار فرمت آغاز بشود. دراین حالت از شما دیگرپسوورد خواسته نخواهد شد و مستقیما گوشی فرمت خواهد شد.

فرمت کارت حافظه گوشی:

بهصورت safe mode گوشی را روشن کنید ( برای اینکار درحالیکه دگمه pen (مداد)را نگه داشته اید گوشی را روشن کنید البته درظاهر تفاوتی را مشاهدهنخواهید کرد.) سپس این مسیر را در گوشی دنبال کنید :menu>>Extras>>Memory>>Format MEM.card

حالتsafe mode برای شما بسیار مفید است. و در مواقعی که گوشی هنگ کرده و بالانمی آید احتمالا به شما کمک می کند و باعث می شود گوشی بالا بیاید و بعداز آن بتوانید گوشی را درصورت تمایلتان فورمت و یا کار دیگری بر روی آنانجام دهید. درواقع کار آن همانند عمل safe mode ویندوز می باشد و در اینحالت دیگر اکثر برنامه های کاربردی که در پشت صحنه همیشه در حال اجرابودند ، دیگر اجرا نخواهند شد و به همین دلیل گوشی اصطلاحا به راحتی بالامی آید. که در گوشی های مختلف کمی متفاوت می باشد و در اسمارت فون هااکثرا باید کلید خاصی را ( کلید ABC و یا PEN ) را نگه داشته و سپس گوشیرا روشن کنید. تاکید می کنم که در حالت safe mode شما تغییری در ظاهر منویگوشی نخواهید دید و همه چیز در پشت صحنه اتفاق افتاده است و یا بهتر بگویماز اتفاق افتادن آنها ( برنامه ها ) جلوگیری کرده است.

#43#*
کنترل حالت call waiting ( انتظار) گوشی.

#61#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert در صورتیکه به تلفن پاسخ داده نشود ، تعیین گردیده است.

#62#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه شبکه دچار اشکال باشد ( آنتن نباشد ) تعیین گردیده است.

#67#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه گوشی اشغال باشد ، تعیین گردیده است.

#شماره*21**
divert به شماره مورد نظر در هر حالت.

#شماره*61**
divert به شماره موردنظر در حالت عدم پاسخ گوئی ( no Reply ) به تماس.

#شماره*67**
divert به شماره مورد نظر در حالت اشغال بودن گوشی ( on Busy )...