شکستن PIN CODE و PUK CODE ( ترفند موبایل )


آیاتا به حال شده است که شما رمز عبور گوشی خود را فراموش کنید .شاید شماحافظه خوبی داشته باشید و به این مشکل برخورد نکرده باشید ولی اگر گوشیشما بر اثر اختلالاتی رمز عبور صحیحی که وارد کرده اید قبول نکند چهمیکنید؟
معمولا وقتی اگر شما 3 بار pin code گوشی رو اشتباه بزنید گوشیبه روی قفل PUK code میره .البته این کد به صورت پیش فرض در اکثر گوشی ها12345 می باشد. در اینجا قصد داریم تا از خسارت هایی که ممکن است بهسیمکارت شما وارد شود جلوگیری کنیمبرای شکستن PIN code کد زیر را وارد کرده سپس شماره تماس (معمولا کلید سبز رنگ) رو بزنید:

**05*PUK*new PIN*new PIN again

در اینجا منظور از PUK همان کد امنیتی است که روی سند سیم کارت نوشته شده است.
و به جای عبارت های new PIN و new PIN again کدی رو که خودتون دوست دارید PIN به آن تغییر پیدا کند وارد کنید. به همین راحتی.

نحوه شکستن PIN2 Code

معمولااین کد برای اعمال محدودیت هایی در مورد شبکه و تماس های می باشد.و این کدبه صورت پیش فرض در ایران 5678 است.اگر شما این کد رو 3 بار اشتباه واردکنید گوشی روی این کد قفل شده و باید از PUK2 code استفاده کنید.

برای شکستن این قفل نیز همانند قبل کد زیر رو وارد کرده و سپس دکمه تماس رو بزنید.

**052*PUK2*new PIN2*new PIN2 again

دراین عبارت منظور از PUK2 کدی است که معمولا روی سند سیم کارت ثبت شدهاست.یا می توانید آن را از دفتر امور مشترکین تلفن همراه درخواست کنید.

و به جای عبارت های new PIN2 و new PIN2 again کد جدید رو که خودتون دوست دارید وارد کنید.
لازم به ذکر است که کدهای PIN وPIN2 می توانند حداقل 4 رقم و حداکثر 8 رقم باشند.