شركت سازگارارقام يكي از شركت هاي توزيع و پشتيباني كننده محصولات رايانهاي، بهتازگي جهت تامين نيازهاي مصرف كنندگان، مادربرد هاي اينتل را در بازارايران عرضه كرده است.
در بازار ايران مادربرد هاي مختلفي ارائه مي شوند كه شركتهاي توزيع كنندهايراني از آنها حمايت كرده و به ارائه گارانتي و خدمات پس از فروش آنها ميپردازند كه اين امر ( يعني ارائه گارانتي و خدمات پس از فروش ) در روندفروش مادربرد وارد شده به بازار تاثير به سزايي داشته و بسياري از كاربرانبه دليل اعتمادي كه به شركت توزيع كننده و حمايت كننده محصول دارند بهراحتي و بدون هيچ دغدغه اي كالاي حمايت شده را خريداري مي كنند.
از آنجايي كه شركت سازگار ارقام يك يكي از شركت هاي توزيع و پشتيبانيكننده محصولات رايانهاي است درهمين راستا به تازگي جهت تامين نيازهايمصرف كنندگان، مادربرد هاي اينتل را در بازار ايران عرضه كرده است.
مادربردهاي اينتل در سري هاي مختلفي همچون سري كلاسيك، سري مالتيمديا و ساير موارد توليد و ارائه مي شوند و با توجه به اينكه اينتل يكي ازبزرگترين توليدكنندگان چيپ ست در دنياست، مطمئنا" محصولات ديگر خود را نيزبا حداكثر هماهنگي و تطابق توليد مي كند و همگان انتظار دارند تامادربردهاي اينتل بيشترين هماهنگي را با پردازنده هاي اينتل و نيز با چيپهاي اينتل كه بر روي مادربرد هايش تعبيه شده است، داشته باشد.

منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]