سه شنبه، ۲۶ شهریورماه ۱۳۸۷

سرویس اخبار خارجی ایتنا - یکی از اصلیترین اهداف این بنیاد، فراهم ساختن امکان دسترسی به اینترنت برای 80 درصد از ساکنین کره زمین که هماکنون به اینترنت متصل نیستند خواهد بود.

[align=center][/align]

Tim Berners-Lee خالق شبکه جهانی اینترنت روز یکشنبه اعلام کرد در نظر دارد بنیاد جدیدی را تأسیس نماید که تمرکز اصلی آن بسط و گسترش قابلیتهای وب و بهرهگیری تمام مردم جهان از اینترنت ميباشد.

اهداف اولیه این بنیاد که فعلاً نام World Wide Web Federation بر آن نهاده شده است آزادی بیان، استفاده گسترده از اینترنت، گسترش استانداردهای وب و قابلیت همکاریهای متقابل و همچنین فراهم آوردن استفاده از شبکه جهانی اینترنت برای تمام مردم در اقصی نقاط جهان میباشد.

World Wide Web Foundation قرار است تا اواخر سال جاری آغاز بکار نماید.
Berners-Lee در جریان رویدادی که در واشنگتن برگزار گردید اعلام کرد: «این بنیاد در گسترش دموکراسی، آزادی بیان و آزادی کاربران اینترنت در استفاده از محتویات آنلاین خواهد کوشید.»

یکی از اصلیترین اهداف این بنیاد، فراهم ساختن امکان دسترسی به اینترنت برای 80 درصد از ساکنین کره زمین که هماکنون به اینترنت متصل نیستند خواهد بود.

«این بنیاد تلاش خواهد نمود تا قابلیتهای وب بر روی کلیه ساکنین زمین گشوده شود.» Berners-Lee استاد دانشکده فناوری ماساچوست افزود: «ما سعی خود را خواهیم نمود.»

وی همچنین یادآور شد که این اهداف بسیار الزامآور و پرمسئولیت میباشند و اهمیت وب را در سودرسانی به زندگی بشر امروزی دانست، نه در دغدغه مدیران برای داشتن آخرین ابزارهای جیبی جدید.

برخی از خبرنگاران حاضر در این نشست دیدگاههای وی را درخصوص این بنیاد و آینده وب جویا شدند که Berners-Lee پاسخ داد که عقاید وی محدود میباشند و درک نسل بعدی کاربران اینترنت از وب بصورت یک بوم نقاشی سفید خواهند بود.

وی در ادامه افزود: «اگر ما بتوانیم تمام آن چیزهایی که در ذهن من وجود دارند را به انجام برسانیم، آن وقت میتوانم بگویم که در رسالت خود شکست خورده ايم.»

وی دو هدف عمده را بعنوان اهداف آتی وب برشمرد.
اول ارتقاء و ایجاد گونههای جدید دموکراسی شامل مریتوکراسی یا دولتهای شایستهسالار و دوم کمک به پیشبرد سلامت نسل بشر.

برنرزلی همچنین گفت که بنیاد www علاوه بر اینها به استانداردهای وب و قابلیتهای همکاریهای متقابل و بینابین (interoperability) و پیشرفت علوم وب خواهد پرداخت.

خالق وب گفت که وی ابتدا نسبت به امتداد وب به نقاط دوردست جهان و در مکانهایی که ساکنین آنها از امکانات بهداشتی، غذا و آب آشامیدنی سالم محروم میباشند تردید داشت و عقيده داشت مردم دیگر نقاط جهان که به وب متصل میباشند باید نیازهای این افراد را درک کنند.
اما بعداً به یک میسیونر افریقایی برخورد کرد و او ماجرای فردی را برایش تعریف كرد. فردی که در یکی از روستاهای دوردست هند زندگی میکرد و توانسته بود با کارآفرینی از طریق اینترنت برای افراد روستای خود امکان کسب درآمد را فراهم آورد.