شهری است که در میان کوههای زاگرس در استان خوزستان واقع شده است.
از شمال شرقی به شهرستان شوشتر و از شمال غربی تقریبأ به بخش لالی و از غرب به شهرستان ایذه و از جنوب به شهر اهواز ارتباط دارد. اکثر جمعیت این شهر از ایل بختیاری هستند.
روستاهای اندیکا و لالی و دشت بزرگ از بخشهای اطراف این شهر هستند. یکی ازتفریحگاهای دیدنی این شهر منطقهای بنام تمبی است، و مکان تاریخی وباستانی بنایی بنام سرمسجد است که در کنار منطقه سرکورهها واقع شده است.
یکی ازعوامل ایجاد و گسترش شهر مسجدسلیمان اکتشاف نفت دراین منطقه است.
نفت
اولین چاه نفت ایران در این شهر در منطقهای بنام میدان نفتون درسال ۱۲۸۷ به نفت رسید. شروع حفاری این چاه درسال ۱۲۸۶ خورشیدی و خاتمه حفاری درسال ۱۲۸۷ خورشیدی بود.
اولین چاه ۳۶۰ متر(۱۱۷۹ پا) عمق داشت که از آن روزانه ۳۶۰۰۰ لیتر (معادل ۸۰۰۰ گالن) نفت استخراج میشد. نیروی محرکه ماشینهای استخراج نفت از این چاه از بخار آب تامین میشد و به استیم (STEAM) معروف بود.
[شرکت ملی نفت]درمحل استخراج آن درمنطقه دره خرسون(دره خرسان)درحال حاضر موزهای بر پا کرده است.
معماری
برخی ساختمانهای مسجدسلیمان که در دوره فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس ساخته شدهاند سبک معماری انگلیسی دارند و بخشهایی از آن هنوز به نامهای انگلیسی آن دوره مانند منطقه کمپ کرسنت و اسکاچ کرسنت معروف است. برخی مردم مسجدسلیمان گاه این شهر را M.I.S مینامند که مخفف نام Masjed-I-Soleiman و یادگار دوره فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در این شهر است.
وضع حاضر
مسجد سلیمان پس از اتمام کارهای استخراج نفت در این شهر به شهری مصرف کننده و فاقد امکانات تولیدی واشتغال تبدیل شده است.
با اینکه سد شهید عباسپور، یکی از بزرگترین سدهای ایران، درجوار این شهر است مردم از نظر آب هنوز در مضیقه بوده و بصورت ساعتی (سه الی چهار ساعت در روز) از آب استفاده میکنند.
مردم بعضی مناطق مسجد سلیمان به جهت وجود میدانهای گازی، گاه دچار مسمومیتهای ناشی از استنشاق بوی گاز میشوند و در مواردی ساکنین شهر طی یک برنامه ضربتی مجبور به نقل و انتقال شدهاند.
در چند سال اخیر توجهی به ایجاد زیر ساختهای صنعتی و گسترش اشتغال در این شهر شده است.
قرار است که در سال ۲۰۰۸ میلادی جشن صدمین سالگرد اکتشاف نفت در خاورمیانه و انقلاب صنعتی ایران در این شهر برگزار شود.