نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: معنی هاله و رنگ های آن

 1. #1
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  معنی هاله و رنگ های آن

  هاله، بازتاب ماهيت واقعي ما در هر لحظه است. دراينجا لازم است منظور خود را از «ماهيت واقعي» و اينکه چرا براي کشف آنقدري تلاش لازم است، بيان کنم. در جوامع ما بر سمبولها، کليشهها، عادتها،آداب و رسوم، رفتارهاي سطحي، ظاهرسازي، پيروي از ديگران و تسليم بي قيد وشرط در برابر ديگران تأکيد ميشود. تعليم و تربيت ما، عميقاً بر پايهيديدگاهها و انتظارات افرادي است، که سعي ميکنند بر مردم تسلط پيدا کنند.  هنگاميکه ما همهي عادتها، کليشهها، آداب و رسوم، ظاهرسازيها، و رفتارهاي سطحيخود را تشخيص ميدهيم و کنار ميگذاريم، و کاملاً آگاه، طبيعي و آزادميشويم، آنچه باقي ميماند ماهيت واقعي ما است. بعضي از مردم چنان بهآداب و عادتهاي خود چسبيدهاند، که کشف ماهيت واقعيشان اگر غير ممکننباشد، بسيار مشکل است. تنها راه دستيابي به يک بصيرت فوري پيرامون شخصيتاين افراد، تماشاي هاله آنها است، زيرا هاله ماهيت واقعي آنها را از ورايپوشش رفتارهاي سطحي نشان مي دهد .  به طور کلي، هر چه هالهرنگينتر، واضحتر، و روشنتر باشد، صاحب آن داراي شخصيتي بهتر وروحيوالاتر است. همچنين هر چه پراکندگي انرژي در هاله يکنواختتر باشد، آن شخصسالمتر و متعادلتر است. پراکندگي انرژي در هاله، ميتواند به عنوان يکابزار تشخيصي قوي در پزشکي مورد استفاده قرار گيرد، البته معمولاً بهتجهيزات پيچيده نيز نياز است.  هاله ما همه بدن را احاطهکرده است، اما تفسير رنگهايي که توضيح داده ميشود، فقط به هالهي اطرافسر مربوط است. معاني رنگهاي هاله اطراف سر، که توضيح داده ميشود، در متونتخصصي مورد اشاره و تاييد قرار گرفته است. وقتي ديدن هاله را به خوبي يادگرفتيد، ميتوانيد خودتان صحت آن را با تمرکز روي افکار خاص هنگام تماشايهاله خود، يا بيان افکار ديگران در هنگام مشاهدهي هاله آنها تحقيق کنيد.  مردممعمولاً در هالهي خود يک يا دو رنگ غالب دارند. اين رنگها (يا جفتهالهاي آنها) به احتمال قوي، رنگهاي مورد علاقه آنها هستند. علاوه بررنگهاي غالب، هاله، افکار، احساسات و آرزوها را هم منعکس ميکند که بهصورت نقاط درخشان، ابرها يا شعلههايي، معمولاً با قدري فاصله از سر، بهچشم ميخورند. مثلاً يک برق(درخشش) نارنجيرنگ در هاله، نشانگر فکر ياعلاقه به اِعمال قدرت و کنترل ديگران است. نارنجي به عنوان يک رنگ غالب،نشاندهنده قدرت و توانايي کنترل مردم است. برقهايي که به سرعت تغييرميکند، نشاندهنده افکاري هستند که به سرعت تغيير ميکنند.

 2. #2
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: معنی هاله و رنگ های آن

  معناي رنگهاي خالص و روشن هاله (رنگهاي رنگينکمان؛ رنگهاي روشن، درخشان و تکرنگ)  ارغواني: نشاندهندهي افکار معنوي است. ارغواني هرگز به صورت رنگ غالب در هاله ديده نميشود، بلکه فقط به صورت ابرها يا شعلههايي گذرا ديده ميشود و نشاندهندهي افکاري واقعاً معنوي است.


  آبي: وجود متعادل، تحمل در زندگي، سيستم عصبي آرام، ارسال نيرو و انرژي. افرادي که داراي رنگ غالب آبي در هالهي خود هستند، افرادي آرام و متعادل هستند که آمادهاند حتي در غاري زندگي کنند وزنده بمانند. آنها با تحمل زياد و قدرت بقا متولد ميشوند. تفکر آبي، تفکري است دربارهي آرامش سيستم عصبي و کسب تعادل ذهني، يا دربارهي بقا و تحمل شرايط سخت. هنگامي که فرد در حال دريافت يا ارسال انرژي يا تلهپاتي است، رنگ آبي درخشان ميتواند هر رنگ ديگر را در هاله، تحتالشعاع خود قرار دهد. مثلاً ‹‹ميشلدسمارکوئت›› مؤلف «پيشگويي تيااوبا» اغلب در سخنرانيهايش هالهاي با رنگ آبي درخشان دارد، مخصوصاً هنگامي که به سؤالهاي حاضران پاسخ ميدهد.  سبز آبي: نشاندهندهي کيفيت پوياي زندگي، شخصيت پرانرژي، قدرت فرافکني، و تحتتاثير قرار دادن ديگران است. افرادي که رنگ سبز آبي در هالهي آنها غالب است، ميتوانند کارهاي زيادي را همزمان انجام دهند، و قدرت سازماندهي قابل توجهي دارند. اين افراد وقتي مجبور باشند روي يک موضوع تمرکز کنند، احساس خستگي و کسالت ميکنند. مردم، عاشق رؤسايي با هالههاي سبز آبي هستند، زيرا چنين رؤسايي به جاي اينکه فقط دستور بدهند، اهدافشان را بيان ميکنند و به اين ترتيب در گروه خود بهتر نفوذ ميکنند. تفکر سبز آبي، تفکري است پيرامون سازماندهي و تاثير بر ديگران.  سبز:آرامش، تعديل انرژي، قدرت طبيعي شفابخشي. همهي شفادهندگان ذاتي، اين رنگ را در هالهي خود دارند. افرادي که رنگ سبز در هالهي آنها غالب است، شفادهندگان ذاتي هستند. هر چه رنگ سبز در هاله قويتر باشد، فرد، شفادهندهي بهتري است. اين افراد، عاشق باغباني نيز هستند و معمولاً « دستي سبز » دارند، همه چيز براي آنها ميرويد. بودن در کنار فردي با هالهي سبز و قوي، تجربهاي بسيار آرامشبخش است. تفکر سبز، نشانگر حالت آرامش و شفابخشي است.  زرد: شادي، آزادي، عدم وابستگي، پخش کردن نيروهاي حياتي. افرادي که هالهي زرد و درخشان دارند، سرشار از شادي دروني هستند، بسيار بخشندهاند و به هيچ چيز وابستگي ندارند. هالهي زرد رنگ در اطراف سر، نشاندهندهي تکامل بالاي روحي است. اين امضاي يک استاد معنوي است. از کسي که چنين هالهاي ندارد، انتظار تعليمات معنوي نداشته باشيد. بودا و مسيح، هالههاي زرد رنگي در اطراف سر داشتند، که تا بازوهايشان امتداد داشت. امروزه در روي زمين به ندرت ميتوان هالهاي بزرگتر از يک اينچ (5/2 سانتيمتر) پيدا کرد. هالهي زرد رنگ، نتيجهي فعاليت بالاي چاکراي پيشاني است(که افراد زيادي در کلاسهاي هاله ميتوانند آن را با درخشش بنفش مشاهده کنند). افراد داراي شخصيت والاي معنوي، چاکراي پيشاني خود را در طول سالها فعال نگه ميدارند، زيرا هميشه در ذهن خود افکاري عميق و معنوي دارند. وقتي اين چاکرا در حال فعاليت بالا مشاهده ميشود هالهاي زرد رنگ (جفت هالهاي رنگ بنفش) اطراف آن پديد ميآيد که تمام سر را احاطه ميکند. تفکر زرد نشانگر شادماني، رضايت و خرسندي است.  نارنجي: ترقي و تعالي اخلاقي و معنوي، جاذبه و الهام. نارنجي نشانه قدرت است، توانايي و يا تمايل به کنترل ديگران. هرگاه نارنجي رنگ غالب هاله ميشود، معمولاً در کنار رنگ زرد قرار ميگيرد و با مشارکت آن رنگ طلايي را پديد ميآورد که نه تنها نشانگر يک استاد معنوي است، بلکه بر يک استاد قدرتمند معنوي دلالت ميکند، شخصي با تواناييهاي منحصر به فرد. تفکر نارنجي، تفکري است پيرامون اعمال قدرت و تمايل به کنترل ديگران.  سرخ: افکار مادي، افکاري پيرامون جسم فيزيکي. رنگ غالب قرمز در هاله، نشانگر افراد ماديگرا است.  صورتي(= ارغواني+ سرخ): عشق معنوي. براي پديد آوردن صورتي روشن و تميز، بايد رنگ ارغواني(بالاترين فرکانسي که ميبينيم) و سرخ (پايينترين فرکانس) را ترکيب کنيم. هالهي صورتي نشان ميدهد که شخص به تعادل کامل بين آگاهي معنوي و وجود مادي دست يافته است. تکامل يافتهترين افراد، نه تنها هالهاي زرد رنگ اطراف سر خود دارند، بلکه يک هالهي بزرگ صورتي نيز دارند، که تا مسافتي زياد گسترش يافته است. رنگ صورتي در هاله، در روي زمين نادر است و تنها به صورت يک فکر گذرا ظاهر ميشود، نه يک رنگ غالب در هاله.  معني رنگهاي کدر : رنگهايي که تيرهتر از زمينه به نظر ميرسند و بيشتر شبيه دود هستند تادرخشش  قهوهاي: نا آرامي، آشفتگي، ماديگرايي، نفي معنويت.  خاکستري: افکار تيره، افسردگي، نيات مبهم، بروز جنبه تيره شخصيت.  خردلي: درد، ناراحتي، خشم.  سفيد: بيماري شديد، تحريک مصنوعي (اثر داروها). چرا رنگ سفيد در هاله نشانهي مشکلات است؟ رنگ سفيد در واقع نوعي شلوغي و بينظمي رنگها است نه هارموني مجموعهاي از تک رنگها، بنابراين هالهي سفيد نشانگر فقدان هارموني (نا هماهنگي) در بدن و ذهن است. طبيعت که ما قسمتي از آن هستيم، مجموعهاي هماهنگ است. اين هماهنگي ناشي از هماهنگي مطلق و آهنگين نوسانها است، که در فيزيک کوانتومي مدرن تا حدي توصيف شده است. چند ساعت قبل از مرگ، هاله سفيد ميشود و وضوح آن به شدت افزايش مييابد. توجه داشته باشيد که در اکثر فرهنگها رنگ سفيد نماد مرگ است (نه رنگ سياه)، زيرا در گذشته مردم ميتوانستند عملاً هالهي سفيد قبل از مرگ را ببينند. به نظر ميرسد که پيشينيان ما خيلي بيشتر از آنچه ما بتوانيم باور کنيم، ميدانستند.  مآخذ: کتاب دانشکده متافيزيک کي آرا
  تآليف مطلب دکتر برازنده
  انتشارات کوشامهر

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •