موسویان شکایت خود از سایت توکلی را پس می گیرد

وکیل موسویان از گذشت موکل خود از شکایت علیه سایت «الف» خبر داد.
هوشنگپوربابایی با اشاره به بیانیه احمد توکلی مبنی بر حلالیت طلبیدن ازموسویان گفت: پس از اطلاع یافتن از صدور این بیانیه طی تماسی با موکلم، ویبرای گذشت خود از سایت الف اعلام آمادگی کرد.
وی افزود: احمد توکلی دربیانیه خود رسما اعلام کرده است که ۱۳ مورد از موارد مطرح شده علیهموسویان وجود خارجی نداشته و مانند سایت های هوادار دولت اقدام به انتشاراخبار کذب کرده است.