موشك هوا به هوايAA-11 آرچر
به راستي R-73بهترين موشك هوابه هواي روس هاست؟اين موشك با كلاه خلبان در تماس است و اجازه ي درگيري مستقيم با هدف را به خلبان مي دهد.
R73A،نخستين نوع آرچر،موشكي بابرد 30 كيلومتر بود ولي اخيرا نوع R73M آن با توانايي هدف قرار دادن از فاصله ي 40كيلومتر نيز توليد شده است.
موشك كوتاه برد و درگيري نزديكR-73در سال 1984 در دفتر طراحي موشك ويمپل توليد شد.اين موشك داراي ديد70درجه به طرفين مي باشد كه به خلبان امكان اين را مي دهد كه تنها با نگاه كردن به طرفين هدف خود را مشخص كند كه اين زاويه به تازگي درAIM-9Xبه 90درجه رسيده است.
R73را مي توان در جنگنده هايMiG-23 MLP MiG-29 و سوخويSu-27 و بالگردMi-24،Mi-24 و كاموفKa-50 به كار گرفت.
اين موشك يكي از روزامد ترين موشك هاي دنياست كه مي توان آن را در برابر انواع جنگنده ها،بمب افكن ها،بالگردها،موشك هاي كروز و پهبادهايي با توانايي انجام مانور با شتابجي به كار گرفت.R73مي تواند اهداف را از هر جهت وتحت هرگونه شرايط آب و هوايي،در روز و شب در محيط هاي داراي اخلال هدف قرار دهد.اين موشك داراي يك پيشبال مي باشد و سطوح كنترلي آن در جلوي بال و با فاصله از مركز ثقل موشك قرار گرفته اند.سازه ي موشك شامل طرح بخش بخش(مدولار)مي باشد كه تجهيزات آشيانه يابي،سطوح كنترلي،سرجنگي،فيوز،سامانه كنترل و...را در خود جاي مي دهد. سطوح برارزاي موشك داراي نسبت منظري كوچكي هستند.سامانه ي كنترلي ايروديناميكي گازي موشك،ويژگي هاي مانورپذري بالايي دارد.
در طول پرواز،گشت و تاب موشك توسط 4سطح كنترل ايروديناميكي كنترل مي شود كه به صورت جفتي نصب شده اند.كنترل غلط موشك نيز با كمك چهار شهپر نصب شده روي بال ها انجام مي –شود.حركت سطوح كنترلي موشك،به وسيله ي گاز حاصل ازپيشرانه ي سوخت جامد آن انجام مي –شود.
سامانه ي آشيانه يابي فروسرخ اين موشك،پيش از پرتاب بر روي هدف قفل مي شود و در تمام طول مدت پرواز موشك به طور مداوم،مسير پرواز را تصحيح مي كند.تجهيزات درگيري موشك شامل يك سري فيوز مجاورتي فعال (راداري يا ليزري) و فيوز برخوردي و سرجنگي ميله اي مي -شود.
AA11 را مي توان با بيشتر هواپيماهاي قديمي تطبيق داد و حتي در جت هاي پيشرفته ي ناتو همچونF15-F16به كار گرفت.نوع طراحي موشك به گونه اي بوده كه در ضمن دارا بودن موتور قدرتمند و سطوح كنترل عالي در كمترين اندازه توليد شده است.يكي از طرح هاي كمنظير اين موشك،سامانه ي خروجي متحرك آن مي باشد.
روس ها نوعي از R73 را با نامR7EEنيز ارائه كرده اند كه قابليت تطبيق با انواع جنگنده هاي ساخت ديگر كشورها را دارا مي باشد.
ويژگي هاي موشك AA-11 آرچر
نوع موشك درگيري نزديك
برد 40km-30km
سرعت 5/2 ماخ
نوع سوخت سوخت جامد
سرجنگي 7/4 km
وزن پرتاب 115kg-105kg
طول 5/2
قطر 170mm
هواگردهاي بكارگيرنده MiG29,31,33 Su27,30,34,35,37
،كاموفKa52,50
ياكYak-141 ميلMi28,24