• برخورد يك پرنده به عنوان عامل اصلي سانحه يك فروند هواپيماي سايتيشن Iدر روز 4 مارس در فرودگاه ويلي پست اوكلاهاماسيتي اعلام شد. شاهدان عينيگزارش داده ند كه هواپيما وقتي به ارتفاع 3100 پايي زمين رسيد، وارد يكتوده از پرندگان شد و لحظاتي بعد دچار سانحه گرديد.
• شركت سسنا ازنخستين نمونه توليدي جت تجاري مافوق سبك XLS+ خود پرده برداري كرد. اينهواپيماي 9 نفره از موتور هاي پرات اندويتني كانادا 545C نيرو مي گيرد
•مديران شركت امبرائر، با آغاز كار تكميل دو جت تجاري جديد موافقت كرد.ايننمونه هاي جديد كه يك جت سبك ميان پيكر(MLJ) و يك جت ميان پيكر(MSJ)هستند، شكاف بين جت بسيار سبك فنوم100 و جت سبك فنوم300 با نمونه هاي بزرگتر ليجيسي600 و لينيچ1000 را پر خواهند كرد.
• شركت بويينگ منتاژنخستين فروند از هواپيما هاي باري 777F را آغاز كرد. اين هواپيما بر پايهي هواپيما هاي مسافربري بويينگ 777-200LR تكميل شده است و ارفرانس نخستينمشتري آن مي باشد.
• شركت رولز رويس نخستين رانش موتورBR725را درتاسيسات خود در داهلويتز آلمان انجام داد. اين موتور از سوي گلف استريمبراي تامين نيروي جت تجاري مافوق دوربردG650سفارش داده شده است و بارانشي معادل16100 پاوند پيشرفته ترين عضو خانواده ي موتورهاي BR700 بهشمار مي رود.
• شركت بمبارديه به مراحل نهايي مونتاژ جت منطقه ايCRJ1000 نزديك شد. نخستين تحويل اين هواپيما براي سه ماهه چهارم سال 2009برنامه ريزي شده است. اين هواپيما تاكنون 39 سفارش دريافت كرده است.
• نيروي بوسني و هرزگوين نخستين فروند از بالگرد هاي حمل و نقل بهينه سازي شده ميل Mi-8MTV-1 خود دريافت كرد
• دومين ماهواره سامانه ناوبري گاليله به وسيله پرتابگر روسي در مدار قرار گرفت.
• جت سبك امبرائر30 نخستين پرواز خود را با موفقيت انجام داد. اين هواپيما از نيمه دوم سال2009 وارد خدمت خواهد شد.
• شركت بويينگ مونتاژ نهايي هواپيماي گشت دريايي P-8Aپوسيدون نيروي دريايي ايالات متحده را آغاز نمود.
•چين نخستين پرواز جت منطقه اي ARJ21-700 را شش ماه به تعويق انداخت.دليلاين امر،نياز برخي شركت هاي مقاطه كار به آزمايش هاي بيشتر براي براوردهسازي الزامات شركتAVICI ذكر شده است.
• نيروي هوايي سلطنتي انگلستان نودومين سالگرد تاسيس خود را جشن گرفت
• دانشكده ي دلفت هلند،پهباد بال زن روبوسويفت را براي نخستين بار در معرض ديدگان عموم به پرواز در آورد.
• شركت ايتاليايي آلنيا اروماچي از نخستين نمونه ي توليدي جت آموزشيM346 پرده برداري كرد....