نسل جديد جنگنده ' گريپن' به نمايش درآمد


كارخانه سوئدي Saab، نسل جديد جنگنده گريپن را در مراسم جشني در سايت Linköping به نمايش گذاشت. Saab تائيد ميكند كه نسل جديد به نمايش گذاشته شده گريپن از رادار الكترونيكي آرايه فازي فعال كه تحت همكاري بين Saab Microwave Systems و كارخانه فرنسوي Thales توسعه داده شده بهره خواهد برد. Gripen Demo مجهز به موتور F414G خواهد بود. اين موتور را دو شركت General Electric و Volvo Aero خواهند ساخت. موتور جديد باعث افزايش بيش از 20 درصد كشش نسبت موتورهاي حال حاضر گريپن RM12 خواهد شد. موتور F414G همچنين اين امكان را به Gripen ميدهد تا وزن برخاست خود را افزايش دهد.

در تاريخ 23 آوريل، در طي يك مراسم تماشائي كه به صورت زنده با حضور 700 ميهمان از نقاط مختلف دنيا به سراسر دنيا پخش ميشد ، جنگنده Gripen Demonstrator (دمو) به معرض نمايش درآمد. تكنولوژي به كار رفته در اين نسل جديد ، گريپن را تا سال 2040 همچنان به عنوان يكي از جنگنده هاي برتر جهان حفظ خواهد كرد. برخي از مهمترين امكانات به كارگرفته شده شامل موارد زير ميباشند:

- موتور توربوفن General Electric F414G
- رادار جديد Saab/Thales AESA
- افزايش ظرفيت سوخت و افزايش برد
- ارابه هاي فرود اصلاح شده
- افزايش مقرهاي تسليحات
- به كارگيري سيستم دفاعي و ارتباطي پيشرفته
- به كارگيري آويونيك فوق مدرن

CEO كارخانه ساآب، Åke Svensson كه ميزباني اين مراسم را برعهده داشت، اين رويداد را نقطه عطفي براي Saab و شركاي بين المللي خود و تحولي در فناوري جنگنده هاي آينده ميداند. برخي از شركاي خارجي Saab در اين پروژه عبارتند از: General Electric together with Volvo Aero, Thales, Honeywell, Rockwell Collins, APPH, Martin-Baker, Terma Meggit

Saab در نظر دارد تا اولين پرواز Gripen Demo را تا اواخر امسال به انجام برساند.

ارابه هاي فرود جديد به سمت ريشه بال تغيير مكان داده شده اند. اين تغيير مكان Gripen Demo را
قادر ميسازد تا سوخت داخلي بيشتري حمل كند و نيز دو بمب هدايت شونده دقيق در pylon هاي
داخلي قرار گيرند